1. Tilläggsförsäkringen (mutuelle)
 2. Sjukförsäkringen
 3. Fransk komplementär sjukförsäkring
 4. Resesjukförsäkringen
 5. Vandrings- och friluftslicens med tillhörande försäkring
 6. Bil- hem- och rättsskyddsförsäkring.

 

Tilläggsförsäkring

Rivieraklubbens Tilläggsförsäkring (Mutuelle eller complémentaire santé på franska) är en gruppförsäkring för dig som är med i den franska offentliga sjukförsäkringen Assurance Maladie. Tilläggsförsäkringen kompletterar den ersättning som Assurance Maladie ger för vård i Frankrike. Den finns att teckna i tre olika alternativ och täckningsgrad. Samtliga alternativ respekterar fastställd minimi- och maximitäckning som krävs för att försäkringen ska vara ett s.k. Contrat Résponsable.

 • Kan tecknas av dig som har Carte Vitale
 • Ingen hälsodeklaration eller hälsoundersökning krävs för anslutning
 • Ingen övre åldersgräns
 • Ingen karenstid; ersättning från anslutningsdatum
 • Kan inte sägas upp av försäkringsbolaget så länge premier och medlemsavgift i Rivieraklubben är betalda
 • Möjlig anslutning vid varje månadsskifte
 • Uppsägning med en månads uppsägningstid
 • 3 alternativa täckningsnivåer - 7 åldersklasser
 • Möjlighet för egenföretagare att teckna samtliga alternativ av Tilläggsförsäkringen såsom avdragsgill i inkomstdeklarationen enligt Loi Madelin.

Tilläggsförsäkringen är tecknad hos försäkringsbolaget Mutuelle Générale de Distribution. Groupe Henner är administrerande mäklare för Tilläggsförsäkringen, vilket innebär bl.a. att de har hand om uppbörden av premier och administrationsavgiften till Rivieraklubben samt utbetalning av ersättningar. 

Jämförelse: Det kan vara svårt att utläsa vad som faktiskt ingår i en tilläggsförsäkring. Skicka in dina aktuella villkor eller din offert så hjälper vi dig att jämföra.