Försäkringar

 

Försäkringsgruppen inom Rivieraklubben förhandlar och möjliggör för dig som medlem att teckna olika försäkringar. Individuella lösningar kan kosta betydligt mer än klubbens gruppförsäkringar vid jämförbar kostnadstäckning. Rivieraklubben är inte försäljare av försäkringar och har varken vinstintresse eller inflytande över skadereglering. Huruvida en försäkring är intressant för dig som medlem avgör du själv. 

 

En årlig administrationsavgift samt uppläggningsavgift för nya försäkringstagare för Tilläggsförsäkringen och sjukförsäkringarna bidrar till täckning av kostnader för kansliet och övriga omkostnader. Klubbens kansli administrerar ansökningar från nya försäkringstagare, uppsägningar och bistår med information. Priset för övriga försäkringar inkluderar också ett visst bidrag till kansliets administrativa kostnader.

Försäkringsgruppen

  • Nils Lindholm, ledamot i Rivieraklubbens styrelse
  • Mikaela Lassborn Imbert, försäkringsfrågor kansliet
  • Kerstin Snellen, klubbchef, adjungerad