1. Tilläggsförsäkringen (mutuelle)
 2. Sjukförsäkringen
 3. Fransk komplementär sjukförsäkring
 4. Resesjukförsäkringen
 5. Vandrings- och friluftslicens med tillhörande försäkring
 6. Bil- hem- och rättsskyddsförsäkring.

 

Fransk komplementär sjukförsäkring

Medlemmar som är skrivna i ett EU/EES-land utanför Frankrike/Monaco och som inte har ett Carte Vitale kan teckna en komplementär sjukförsäkring. Försäkringen omfattar vård i Frankrike/Monaco som komplement till ditt Europeiska sjukförsäkringskort.Du kan även använda Sjukförsäkringen inom andra länder inom EU/EES/UK upp till ett visst tak. Notera dock att ersättningen alltid baseras på franska sjukkassans referenstariffer. I länder utanför EU/EES täcker försäkringen endast akutvård.

Det finns ingen övre åldersgräns för att ansluta sig till denna försäkring. Anslutning till försäkringen kräver dock godkännande efter en hälsodeklaration och hälsoundersökning (se vidare under rubriken Anslutning nedan). Försäkringen ger inte rätt att komma snabbare fram i vårdköer. Notera även att din medlemsavgift i Rivieraklubben måste vara betald för att försäkringen ska gälla.

Fransk komplementär sjukförsäkring är tecknad hos försäkringsbolaget Allianz. Groupe Henner är administrerande mäklare för försäkringen, vilket innebär bl.a. att de har hand om uppbörden av premier och administrationsavgiften till Rivieraklubben samt utbetalning av ersättningar.

Fransk komplementär sjukförsäkring bygger på franska sjukkassans Assurance Maladies ersättningsregler och referenstariffer. En förutsättning för ersättningar är att vården är till någon del erkänd av franska sjukkassan. Försäkringen ersätter inte glasögon/linser och ger begränsad ersättning för tandvård. Ersättning för vård i Frankrike/Monaco samt övriga EU/EES betalas ut som komplement till ditt Europeiska sjukförsäkringskort. Ersättning för vård i hemlandet betalas ut som komplement till ersättning från din försäkringskassa. I princip alla kostnader förbetalas av den försäkrade. Vid sjukhusvård kan Groupe Henner dock ombes att göra en "Prise en charge", vilket innebär att de direkt betalar sjukhusets kostnader. Läkares extraarvoden måste dock generellt förbetalas av den försäkrade.

Anvisningar till vad som ska iakttas inför vård och köp av mediciner i Frankrike/Monaco och för att få kostnadsersättning från Groupe Henner hittar du under rubriken Att iaktta vid vård/blanketter för ersättningar. 

 

Täckning fransk komplementär sjukförsäkring – svensk översättning

Sjukförsäkringen bygger på Assurance Maladies ersättningsregler och referenstariffer och ersätter som regel upp till 400% av Assurance Maladies referenstariffer. 

Sjukhusvård medicinsk eller kirurgisk

 • Vård: faktiska kostnader (80% om sjukhuset är icke-kontrakterat med franska sjukkassan)
 • Förlossning: faktiska kostnader, max 3.600 euro
 • Privatrum: 70 euro/dag
 • Säng för medföljande: 15 euro/dag
 • Psykiatrisk sjukhusvård: faktiska kostnader, dock max 30 dagar/år
 • Akutvård i övriga länder: faktiska kostnader, dock max 10 000 euro
 • Av SECU godkänd sjuktransport: faktiska kostnader

Öppen medicinsk vård

 • Allmänläkare: faktiska kostnader, max 100 euro/besök
 • Specialistläkare: faktiska kostnader, max 120€/besök
 • Analyser, Röntgen, Medicinsk hjälp: faktiska kostnader, max 200 euro/vårdmoment
 • Av SECU godkända läkemedel och vaccin: faktiska kostnader

Tandvård

 • Tandvård: faktiska kostnader, begränsat till 2.600 euro/år
 • Tandproteser (tandkrona, brygga, inlay): max 428 euro/tand, begränsat till 4 tänder/år
 • Tandreglering för barn under 16 år: faktiska kostnader, max 700 euro per halvår (semestre)

Proteser: Faktiska kostnader, begränsat till 1.350 euro/protes. Gäller även hörapparat.

Termalbad

 • Faktiska kostnader, max 230 euro/år

Prevention - Hälsoundersökningar

 • 500 euro/år, begränsat till en undersökning vart 5:e år

Se kontraktet här (FR)

 

Månadspremie/person år 2023 (ålder vid ingången av året)

Sjukförsäkringen pris 2022

Premien betalas månadsvis endast per autogiro (prélèvement) till Groupe Henner.

Utöver premien tillkommer en administrationsavgift på 19 euro per person och år som du vid anslutning betalar till Rivieraklubben och som Henner efterföljande år uppbär för Rivieraklubbens räkning tillsammans med betalningen för årets första månad.

 

Anslutning och uppsägning

Man kan ansluta sig till försäkringen fr.o.m. den 1:a i varje månad. Anslutning till försäkringen kräver godkännande efter en hälsodeklaration och hälsoundersökning. Efter godkännande skickas ansökan med Ifyllt autogiromedgivande/Mandat de prélèvement SEPA för kvartalsvis betalning av premierna, en RIB (bankkontouppgifter) samt betalning på 76 euro/person till Rivieraklubben (uppläggningsavgift 57 euro och årlig administrationsavgift på 19 euro).

Skriftlig uppsägning till Rivieraklubbens kansli kan ske i varje månadsskifte med en månads uppsägningstid.