Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Franskt medborgarskap

Ansökan om franskt medborgarskap görs hos prefekturen eller sous-prefekturen i det departement man tillhör. Till ansökan ska en stor mängd handlingar (som ska vara översatta) bifogas. Olika regler gäller beroende på om man söker franskt medborgarskap såsom gift med en fransk medborgare eller genom naturalisering.

Villkoren som ska vara uppfyllda i dessa olika fall och ansökningsformulär (för naturalisering) hittar du via följande länk.

Efter komplett ansökan ska ansökningsavgift på 55 euro betalas. Därefter kallas man även till ett (eller flera) samtal för att fastställa huruvida man har tillräckliga språkkunskaper i franska och har anpassat sig till det franska samhället.

Här kan du läsa om hur Karin van Volen blev fransyska.

Ansökan om franskt medborgarskap görs hos prefekturen eller sous-prefekturen i det departement man tillhör. Till ansökan ska en stor mängd handlingar (som ska vara översatta) bifogas. Olika regler gäller beroende på om man söker franskt medborgarskap såsom gift med en fransk medborgare eller genom naturalisering.

Villkoren som ska vara uppfyllda i dessa olika fall och ansökningsformulär (för naturalisering) hittar du via följande länk.

Efter komplett ansökan ska ansökningsavgift på 55 euro betalas. Därefter kallas man även till ett (eller flera) samtal för att fastställa huruvida man har tillräckliga språkkunskaper i franska och har anpassat sig till det franska samhället.

Här kan du läsa om hur Karin van Volen blev fransyska.