Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Resesjukförsäkring helår

Rivieraklubbens Resesjukförsäkring hos Mapfre Assistance - l’Européenne d'Assurances (Mapfre), kan tecknas av medlemmar som är bosatta i EU-land, Schweiz eller Monaco och som har en adress i Frankrike eller Monaco. Försäkringen gäller för varje resa under kalenderåret 2019 som varar upp till och med 90 dagar, till samtliga länder i världen, oberoende av resans utgångspunkt. Försäkringen ger dig assistans om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under resan. Vid resa inom EU kan försäkringen även komplettera det skydd du har via Europeiska sjukförsäkringskortet med assistans och hemtransport. Kostnaden för 2019 är 73€/person. Försäkringen är endast möjlig att teckna för fullt kalenderår. 

Resesjukförsäkringens täckning

  • Assistans vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som inträffar under resa i annat land än det där du har din primäradress, inklusive sjukvårdskostnader, hemtransport och andra sammanhängande extrakostnader. Sjukvårdskostnader max 150 000 euro.
  • Vid resa i det land du har din primäradress kan du få assistans med hemtransport, men ej ersättning för vårdkostnader.
  • Bagage: Vissa ersättningar vid stöld, förstörelse eller förlust.
  • Visst skydd för ansvar mot tredje man.
  • Försäkringen gäller för varje resa som varar upp till och med 90 dagar, till samtliga länder i världen, oberoende av resans utgångspunkt. Eventuell hemtransport sker endast till den försäkrades bosättningsland (Frankrike eller annat EU land). Försäkringen måste tecknas före avresedatum och kan inte förlängas att gälla utöver 90 dagar.

Avbeställningsskydd ingår inte.

Se bilaga med försäkringens täckning nedan.

Det kan vara lämpligt att du, innan du tecknar Resesjukförsäkringen, tar reda på vilken försäkringstäckning ditt franska eller svenska bankkort ger.

Attachments: