Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Sjukförsäkring

Rivieraklubbens sjukförsäkring är till för medlemmar som är bosatta i Frankrike och Monaco och som inte är med i det franska sjukvårdssystemet Assurance Maladie. Försäkringen omfattar vård i bosättningslandet Frankrike eller Monaco. Från och med 2018, kan man få viss kompletterande ersättning för vård i andra länder inom EU/EES. I länder utanför EU/EES täcker försäkringen endast akutvård. Om du kan ansluta dig till Assurance Maladie är Tilläggsförsäkringen en billigare lösning för vård i Frankrike/Monaco. Det finns ingen övre åldersgräns för att ansluta sig till denna försäkring. Anslutning till Sjukförsäkringen kräver dock godkännande efter en hälsodeklaration och hälsoundersökning. Försäkringen ger inte rätt att komma snabbare fram i vårdköer. Notera även att din medlemsavgift i Rivieraklubben måste vara betald för att försäkringen ska gälla.

Sjukförsäkringen är tecknad hos försäkringsbolaget Allianz. Groupe Henner är administrerande mäklare för Sjukförsäkringen, vilket innebär bl.a. att de har hand om uppbörden av premier och administrationsavgiften till Rivieraklubben samt utbetalning av ersättningar.

Sjukförsäkringen bygger på Assurance Maladies ersättningsregler och referenstariffer. En förutsättning för ersättningar är att vården är till någon del erkänd av Assurance Maladie. Sjukförsäkringen ersätter ej glasögon/linser och ger begränsad ersättning för tandvård. I princip alla kostnader förbetalas av den försäkrade. Vid sjukhusvård kan Groupe Henner dock ombes att göra en "Prise en charge", vilket innebär att de direkt betalar sjukhusets kostnader. Läkares extraarvoden måste dock generellt förbetalas av den försäkrade.

Sjukförsäkringens täckning – svensk översättning

Vid tvister eller tveksamheter gäller det franska kontraktet.

Sjukhusvård medicinsk eller kirurgisk

 • Vård: 400 % av BR
 • Förlossning: 400 % BR, dock max 3.600 euro
 • Privatrum: 70 euro/dag
 • Säng för medföljande barn under 12 år: 15 euro/dag
 • Psykiatrisk sjukhusvård: 400 % av BR, dock max 7.000 euro/vårdtillfälle och 30 dagar/år
 • Akutvård i övriga länder: faktiska kostnader upp till 400 % av BR
 • Av SECU godkänd sjuktransport: 400 % av BR

Öppen medicinsk vård

 • Läkare, Analyser, Röntgen, Medicinsk hjälp: 400 % av BR
 • Psykiatrisk vård: 400 % av BR, dock max 1.000 euro/år
 • Av SECU godkända läkemedel och vaccin: 100% av faktiska kostnader

Tandvård

 • Tandvård: 400 % av BR, begränsat till 2.600 euro/år
 • Tandproteser: 400 % av BR begränsat till 4 tänder/år
 • Tandreglering för barn under 16 år: 400 % av BR, begränsat till 6 halvår
 • Proteser: 400 % av BR, begränsat till 1.350 euro/protes

Termalbad

 • 230 euro/år

Hälsoundersökningar

 • 500 euro/år, begränsat till en undersökning vart 5:e år

 *BR = ”Base de Remboursement”, dvs. franska sjukkassans referenstariff som ersättningen baseras på.

De franska villkoren framgår i bilagorna nedan, där du även hittar exempel på ersättningar för olika vårdmoment.

 

Månadspremier/person år 2019

(ålder vid ingången av året)

 

                         ÅLDER

 

- 21 år (eller 26 för  studenter)

110,91 €

- 35 år

158,26 €

36 - 45 år

174,55 €

46 - 55 år

192,32 €

56 - 65 år

211,54 €

66 - 70 år

260,32 €

> 70 år

326,04 €

Från och med år 2019 betalas premien månadsvis, endast per autogiro (prélèvement) till Groupe Henner.

Utöver premien tillkommer en administrationsavgift på 15 euro per person och år som du vid anslutning betalar till Rivieraklubben och som Henner efterföljande år uppbär för Rivieraklubbens räkning tillsammans med betalningen för årets första månad.

 

Anslutning och uppsägning

Man kan ansluta sig till Sjukförsäkringen fr.o.m. den 1:a i varje månad. Anslutning till Sjukförsäkringen kräver godkännande efter en hälsodeklaration och hälsoundersökning. Efter godkännande skickas ansökan med Ifyllt autogiromedgivande/Mandat de prélèvement SEPA för kvartalsvis betalning av premierna, en RIB (bankkontouppgifter) samt en check på 65 euro/person, utställd på Svenska Rivieraklubben (uppläggningsavgift 50 euro och årlig administrationsavgift på 15 euro).

Skriftlig uppsägning per slutet av ett kvartal ska ske till Rivieraklubbens kansli senast en månad innan kvartalets utgång.