Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Tilläggsförsäkring

Rivieraklubbens Tilläggsförsäkring (Mutuelle på franska) är en gruppförsäkring för dig som är med i den franska offentliga sjukförsäkringen Assurance Maladie. Tilläggsförsäkringen kompletterar den ersättning som Assurance Maladie ger för vård i Frankrike. Den finns att teckna i tre olika alternativ och täckningsgrad. Samtliga alternativ respekterar fastställd minimi- och maximitäckning som krävs för att försäkringen ska vara ett s.k. Contrat Résponsable.

 • Kan tecknas av dig som har Carte Vitale
 • Ingen hälsodeklaration eller hälsoundersökning krävs för anslutning
 • Ingen övre åldersgräns
 • Ingen karenstid; ersättning från anslutningsdatum
 • Kan inte sägas upp av försäkringsbolaget så länge premier och medlemsavgift i Rivieraklubben är betalda
 • Möjlig anslutning vid varje månadsskifte
 • Uppsägning med en månads uppsägningstid
 • 3 alternativa täckningsnivåer - 7 åldersklasser

NYHETER 2020:

 • Samtliga alternativ anpassas till regeringens hälsoreform 100% Santé – reste à charge zero, som medför att du som försäkrad kan få ett visst urval av tandkronor, glasögon och hörapparater utan egen kostnad.
 • Ersättningstak för hörapparater införs på 1 200€/hörapparat. Sjukkassans referenstariffer på hörapparater har under år 2019 höjts från 200€ till 300€, med betydande inverkan särskilt på ersättningen i alternativ 2 och 3, där ersättningen ökat från 800€ till 1 200€. 
 • Hälsoreformen sätter ett tak på ersättning för glasögonbågar på 100€, vilket innebär att ersättningen i alternativ 3 sänks med 20€ från tidigare 120€ till 100€. Detta kompenseras med att ersättningen för glasen höjs med motsvarande belopp. Ersättningen för glasögon i alternativ 1 och 2 påverkas inte.
 • Möjlighet för egenföretagare att teckna samtliga alternativ av Tilläggsförsäkringen såsom avdragsgill i inkomstdeklarationen enligt Loi Madelin.

Tilläggsförsäkringen är tecknad hos försäkringsbolaget Allianz. Groupe Henner är administrerande mäklare för Tilläggsförsäkringen, vilket innebär bl.a. att de har hand om uppbörden av premier och administrationsavgiften till Rivieraklubben samt utbetalning av ersättningar. Se kontaktuppgifter nedan.

Tre alternativ och täckningsgrad

Försäkringen ger en utfyllnad till ersättningarna från Assurance Maladie, och bygger helt på Assurance Maladies ersättningsregler. En förutsättning för ersättningar är att vården är till någon del erkänd och ersätts av Assurance Maladie. De olika alternativen minskar din självkostnad, såsom patientavgifter, extraarvoden, tandvård, glasögon och hörapparater i olika grad. Mer om hur sjukkassans ersättning fungerar kan du läsa här

Tilläggsförsäkringen tabell alternativ 1 3

Assistans 

Från och med juli 2018 har du som är försäkrad möjlighet att få viss behovsprövad assistans i samband med oplanerad sjukhusvistelse eller allvarlig sjukdom. 

I samtliga alternativ kan begränsningar i vissa fall förekomma i ersättningarna då en läkare med ett extraarvode som överstiger referenstarifferna inte är ansluten till något av franska sjukkassans OPTAM-avtal (Options Pratiques Tarifaires Maîtrisées, OPTAM eller OPTAM-CO).

De fullständiga villkoren framgår i bilagorna nedan, där du även hittar exempel på ersättningar för de olika alternativen.

Månadspremier/person år 2020

(ålder vid ingången av året)

Ålder Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
< 26 15,67 € 24,20 € 31,29 €
26 – 45 24,62 € 40,33 € 52,29 €
46 – 55 30,20 € 48,39 € 62,70 €
56 – 65 39,16 € 63,37 € 81,71 €
66 – 75 57,06 € 84,52 € 109,72 €
76  80 83,47 € 124,42 € 152,77 €
> 80 89,52 € 145,18 € 189,22 €

 

 

Anslutning och uppsägning

Du kan ansluta dig till Tilläggsförsäkringen fr.o.m. den 1:a i varje månad. Med ansökan skickas ifyllt autogiromedgivande/Mandat de prélèvement SEPA för månadsvis betalning av premierna, en RIB (bankkontouppgifter), kopia av Attestation de droits från Assurance Maladie, samt betalning på 72 euro/person att betala via hemsidan eller med check utställd på Svenska Rivieraklubben (uppläggningsavgift 55 euro och årlig administrationsavgift på 17 euro).

Skriftlig uppsägning kan ske i varje månadsskifte med en månads uppsägningsfrist.

Bilagor