Våra försäkringar

Försäkringsgruppen inom Svenska Rivieraklubben förhandlar och förmedlar för dess medlemmar olika försäkringar. Individuella lösningar kan kosta betydligt mer än klubbens gruppförsäkringar vid jämförbar kostnadstäckning.

  • Tilläggsförsäkringen (mutuelle) kan tecknas av dig som är inskriven i franska sjukkassan.
  • Sjukförsäkringen kan tecknas av dig som är skriven i Frankrike eller Monaco men som inte har möjlighet att registrera dig i franska sjukkassan.
  • Fransk komplementär sjukförsäkring kan tecknas av dig som vill åtnjuta vården i Frankrike även om du inte är skriven här.
  • Resesjukförsäkringen kan tecknas av dig som har en adress i Frankrike eller Monaco.
  • Vandrings- och friluftslicens med tillhörande försäkring kan tecknas av medlemmar som har en adress i Frankrike.

Groupe Henner är mäklare för klubbens Tilläggsförsäkring, Sjukförsäkring och Fransk komplementär sjukförsäkring med Allianz som nuvarande försäkringsbolag. Drygt 600 medlemmar är anslutna till dessa försäkringar.

Försäkringsbolag för reseförsäkringarna är Mapfre Assistance l'Européenne d'Assurance Voyages. Drygt 300 medlemmar är anslutna till dessa försäkringar.

Vandrings- och friluftslicens med tillhörande försäkring tecknas via FFRP (Fédération française de la randonnée pédestre).

Klubbens kansli administrerar ansökningar från nya försäkringstagare, uppsägningar från medlemmar och bistår med information och rådgivning. En årlig administrationsavgift samt uppläggningsavgift för nya försäkringstagare för Tilläggsförsäkringen och Sjukförsäk­ringen bidrar till täckning av kostnader för kansliet och övriga omkostnader.

Försäkringsgruppen

  • Göran Fredriksson, ledare och ledamot av Rivieraklubbens styrelse
  • Mikaela Lassborn Imbert, kansliet, försäkringsfrågor
  • Kerstin Snellen, klubbchef, adjungerad