Välkommen till Rivieraklubbens årsmöte fredag 22 mars 2019  kl. 15.00

Plats: Cinéma Espace-Centre, 5 avenue de Verdun, 06800 Cagnes sur Mer

Vi öppnar för registrering av deltagare kl. 14.30 och årsmötesförhandlingarna börjar kl. 15.00.

Efter årsmötet promenerar vi till Villa Ingeborg för mingel och samvaro.

Anmäl dig via hemsidan helst senast den 18 mars.
Eventuella motioner ska vara Rivieraklubbens kansli tillhanda senast den 5 februari, 45 dagar före årsmötet.

Årsmöteshandlingarna finns att läsa här

Om du inte kan närvara på årsmötet, ber vi dig fylla i fullmakten i kallelsen som distribueras med nästa nummer av Rivieranytt, och som du även hittar här.

Observera att numera behöver du inte ge fullmakt till namngiven person. Lämnar du fältet blankt tolkas det enligt de nya stadgarna som att du stöder styrelsens förslag.

Vänlig hälsning,
Rivieraklubbens styrelse

 

Valberedningen informerar

Enligt stadgarna ska valberedningen senast den 1 februari varje år informera medlemmarna om situationen inför val av styrelse och andra funktionärer:​

Styrelsen

Ordförande Lars Stanghed, klubbmästare Gunilla Forsmark Karlsson, skattmästare Katja Elväng, redaktionskommitténs ordförande Jan-Olof Bengtsson och ledamoten Maria Spetz är samtliga valda som styrelseledamöter till årsmötet 2019.

Sekreterare Therese Rehnvall och försäkringsansvarig Göran Fredriksson är valda till årsmötet 2020.

Styrelsen har under 2018 bestått av sju ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen under det kommande verksamhetsåret består av sju ledamöter.

Fem styrelseledamöter skall sålunda väljas. Av de ledamöter som avgår 2019 kan Gunilla Forsmark-Karlsson, Jan-Olof Bengtsson och Maria Spetz omväljas utan särskilda skäl.  Vidare skall ordförande, klubbmästare och skattmästare väljas.

Revisorer

Revisor Per Bonn är vald till årsmötet 2019.
Revisor Göran Ivarsson är vald till årsmötet 2020.
Gunilla Ribbegren är vald som revisorssuppleant till årsmötet 2019.
Lennart Groth är vald som revisorssuppleant till årsmötet 2020.

En revisor och en revisorssuppleant skall sålunda väljas för mandatperioden 2019 - 2021.

Valberedningen

Bo Dimert avgår som ordförande i valberedningen. Ny ordförande skall väljas för kommande verksamhetsår.

Margit Davidsson har ett år kvar på sitt mandat, Nils Ingvar Lundin har två år kvar på sitt mandat och Ann-Marie von Sivers har tre år kvar på sitt mandat.

En ledamot skall sålunda väljas till valberedningen för en mandatperiod om fyra år för perioden 2019 – 2023.

Välkommen till Årsmötet fredag 22 mars kl. 15.00!

 

Välkommen på vernissage med Henrik Mörner i Villa Ingeborg på fredag 1 februari klockan 17-19. Utställningen pågår fram till den 28 februari, öppet måndag till fredag kl. 10-16.

Affiche Henrik MORNER februari 2019 000001