Högre bränslepriser 16 november

I morgon onsdag, 16 november, minskar regeringens bränslerabatt från 30 centimes till 10 centimes. Även "Total Energies" bränslerabatt minskar, från 20 till 10 centimes. Ett stort antal bensinstationer saknar bränsle på grund av att många har tankat inför prisökningen. Håll er uppdaterade var det finns bränsle - www.prix-carburants.gouv.fr
Le Monde 15/11/22