Övriga förtroendevalda

Revisorer

Ordinarie revisorer:

  • Lennart Österman, vald till 2024
  • Ulf Hammarberg, vald till 2025

Suppleanter:

  • Jan Hammarlund, vald till 2024
  • Katarina Almquist-Carnlöf, vald till 2025

 

Valberedning

  • Göran Fredriksson, vald till 2024
  • Ewa Ybring Diot, vald till 2024
  • Therese Rehnvall, vald till 2025
  • Peter Livijn, vald till 2025