Försäkringskortet - Carte Blanche 

Henner skickar efter registrering ut ett individuellt försäkringskort Carte BlancheCarte Blanche gäller för kalen­derår. Groupe Henner skickar ut ett nytt kort vid slutet av varje år. Kortet går även att ladda ner och visas upp i appen myHenner. 

Detta kort fungerar som "Tiers Payant" vilket innebär att du slipper förskottsbetala hos många vårdgivare och framförallt på apotek, laboratorium och vid sjukhusvård, då Henner betalar ut ersättningen direkt till vårdgivaren. Det är ovaligt att läkarna tillämpar tiers payant, och hos de flesta läkare får du förskottsbetala hela summan, eller summan minus Assurance Maladies ersättning. Läkare inom Henners nätverk tillämpar tiers payant, och man kan då undvika utlägg för kostnader. 

Alla Carte Blanche ser likadana ut oavsett vilket alternativ man är ansluten till och det anges på detta hos vilka vårdaktörer kortet fungerar som Tiers Payant. Notera att försäkringsbolaget inte betalar ut ersättning direkt till t.ex. tandläkare och optiker. Man måste själv förskottsbetala sådana kostnader och därefter begära ersättning från Henner.