Ersättningar och e-claiming

Ersättning sker normalt per automatik vid vård i Frankrike: När du visat upp ditt Carte Vitale hos en vårdgivare får Henner en signal från Assurance Maladie när betalning gjorts, och ersättning betalas då normalt ut direkt till den försäkrade utan att denne behöver skicka in kvitto eller bevis på utbetalning från sjukkassan.

Ersättning är dock inte automatisk för: tandkronor och bryggor, glasögon, hörapparater, sjukhusvistelse, patientavgifter i Sverige eller annat EU-land. I dessa fall måste du själv skicka in kvitterade fakturor och eventuella remisser till Henner för att få ersättning.

Skicka ersättningskrav per post eller e-claiming

 • Skicka per post till:
  Groupe HENNER 
  UG10
  14 boulevard du Général Leclerc 
  CS 20058 
  92527 Neuilly-sur-Seine CEDEX 

 • E-claiming
 • Du kan skicka in dina ersättningskrav elektroniskt, genom s.k. e-claiming, och behöver inte längre skicka in originalfakturor per post för att få ersättning. Detta fungerar för vårdkostnader upp till 400€. Skanna eller fotografera faktura, remiss, och andra dokument som erfordras och ladda därefter upp dem på något av följande sätt:
  1. Dina sidor på www.henner.com under ”My reimbursements” och därefter ”Claim for Reimbursement”
  2. Mobilappen myHenner: öppna appen och tryck därefter på ”send an invoice”.
 • OBS! Notera att du vid e-claiming är skyldig att behålla originalfakturan i minst två (2) år så att den kan uppvisas vid eventuell kontroll.
 • Vid ersättningskrav som överstiger 400€/faktura ska du skicka in fakturan i original.
 • En instruktion på engelska om e-claiming finns HÄR.

Koll på ersättningar

Håll koll på dina ersättningar från sjukkassa och tilläggsförsäkring: Blankett - kontroll sjukvårdskostnader