Begränsning i ersättningarna

I samtliga alternativ kan begränsningar i vissa fall förekomma i ersättningarna då en läkare med ett extraarvode som överstiger referenstarifferna inte är ansluten till något av franska sjukkassans OPTAM-avtal (Options Pratiques Tarifaires Maîtrisées, OPTAM eller OPTAM-CO), ävent kallat DPTAM. Går man till en läkare som inte anslutit sig till OPTAM, är referenstariffen lägre och försäkringsbolagens möjlighet att utbetala ersättning för extraarvoden begränsad. 

För att ta reda på om en läkare skrivit under OPTAM eller OPTAM-CO kan du söka på http://annuairesante.ameli.fr

Din eventuella rätt till ersättning för extraarvode påverkas endast när extraarvodet överstiger referenstariffen för det aktuella vårdingreppet.