Tre alternativ och täckningsgrad

Tilläggsförsäkringen ger en utfyllnad till ersättningarna från Assurance Maladie, och bygger helt på Assurance Maladies ersättningsregler. En förutsättning för ersättningar är att vården är till någon del erkänd och ersätts av Assurance Maladie

De olika försäkringsalternativen minskar din självkostnad, såsom patientavgifter, extraarvoden, tandvård, glasögon och hörapparater i olika grad.

Mer om hur Assurance Maladies ersättning fungerar kan du läsa HÄR

Tilläggsförsäkringen tabell alternativ 1 3

 

Här hittar du fullständiga villkor och exempel på ersättningar för de olika alternativen

Ersättningen uttrycks som procentsatser av referenstariffen Base de Remboursement för varje vårdmoment. Kontraktet visar tilläggsförsäkringens ersättning utöver Assurance Maladies ersättning. Ersättning betalas aldrig ut över de faktiska kostnaderna. 

 

Assistans

Du som är försäkrad har även möjlighet att utnyttja försäkringsbolaget Allianz ”assistans-service”, som ger möjlighet till behovsprövad assistans i samband med allvarlig sjukdom eller sjukhusvistelse (oplanerad eller pga. olycksfall). Hjälpen kan bestå av hjälp med administrativa ärenden, hemhjälp, akut leverans av läkemedel e.dy. Assistans är endast möjlig i Frankrike. Se vidare informationen i de två bilagorna nedan om assistans.

För assistans kontakta försäkringsbolaget ALLIANZ på tel. 09 69 32 35 36 (öppet 24 timmar dygnet runt). Det finns ingen garanterad engelsktalande service. Ange kontraktsnummer: 196084/510 samt protokollnummer 620858. OBS! Frågor om assistans handläggs direkt av försäkringsbolaget Allianz. Henner kan inte kontaktas avseende dessa frågor.