Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Franska sjukkassan

Den offentliga sjukvården i Frankrike är en del av Sécurité Sociale, kallad SECU, och organiserad inom Assurance Maladie, den franska sjukkassan. Tillgängligheten och kvaliteten av vården upplevs som regel som mycket god. SECU accepterar även sökande med kroniska åkommor och allvarliga sjukdomar.

Det franska sjuksystemet är tillgängligt för den som:

  • arbetar i Frankrike
  • är pensionär efter arbete i Frankrike
  • är svensk ålderspensionär (tidigast vid 61 års ålder)
  • är svensk sjukpensionär

I samma familj räcker det normalt att en av makarna faller inom ramen av ovanstående regler för att båda ska omfattas av det franska sjuksystemet, detta kan vara annorlunda för den som är egenföretagare.

Administrationen av ersättningar till den försäkrade är enkel och i flera fall automatisk via det s.k. Carte Vitale, som ska visas upp vid läkarbesök, sjukhusvård, provtagning, på apotek m.m.

Information om den franska offentliga sjukvården (Carte Vitale, husläkarsystemet, ersättningsnivåer osv.) finns på Assurance Maladies hemsida, www.ameli.fr, som också innehåller viss information på engelska. Där kan man också söka allmän- och specialistläkare och olika vårdinrättningar. För att tala med en handläggare ringer du 3646.

Assurance Maladie erbjuder gratis influensavaccinering för personer som fyllt 65 år, mammografi vartannat år och skickar tidvis inbjudan till diverse cancerundersökningar etc.

Carte Vitale

Anslutna till Assurance Maladie får ett sjukförsäkringskort, Carte Vitale, som ska uppvisas vid alla besök hos läkare, laboratorier, apoteket etc. Information från besök skickas huvudsakligen elektroniskt till Assurance Maladie och det försäkringsbolag där man har sin tilläggsförsäkring. (I undantagsfall får man ett kvitto, s.k. feuille des soins, att själv skicka in. För adress se nedan.) Inom ersättningsramarna slipper man då betala själv för vård och medicin. Kortet ska uppdateras varje år "mise à jour". Detta kan göras bl.a. på apotek eller i atuomaterna på ett CPAM-kontor.

Stulet eller borttappat Carte Vitale: Anmäl förlust direkt via Assurance Maladies hemsida www.ameli.fr eller skicka in förlustformulär, som du hittar här, per post.  

Husläkarsystemet

Högsta ersättning från Assurance Maladie förutsätter att man har utsett och registrerat en husläkare (Médecin traitant).

Man måste alltså välja och registrera en allmänläkare eller specialistläkare som sin husläkare. Denne hjälper till att registrera detta hos sjukvårdsmyndigheten (antingen elektroniskt eller via blanketten Déclaration de choix de Médecin traitant).

Husläkaren utför allmänsjukvård och skriver ut recept (ordonnance) för medicin. Receptet lämnas till apoteket. Recept lämnas normalt sett endast ut för en månad i taget.

För att söka specialistvård bör man alltid först gå till sin husläkare, som skriver en remiss (ordonnance) för besök hos en specialistläkare.

Besök hos ögonläkare eller gynekolog kräver ingen remiss från husläkaren.

Ersättningar

Assurance Maladies ersättningar bygger på s.k. Base de Remboursement "BR" (referenstariffer) för olika åtgärder, t.ex. 25 euro för besök hos allmänläkare, ”conventionné de secteur 1”, d.v.s. som tillämpar franska sjukkassans tariffer. Normalt betalar Assurance Maladie 70 % av referenstariffen för läkarbesök. Läkare, oftast specialister, som är ”conventionné de secteur 2” har rätt att ta ut ett extraarvode som överstiger referenstarifferna. Läkare som är "non conventionné" sätter fritt sina tariffer. För vård hos sådana icke-anslutna läkare utgår ersättningar från betydligt lägre referenstariffer.

För läkemedel ersätter Assurance Maladie olika procentsatser av priser för generiska läkemedel.

Självrisk: Vid utbetalningar dras ett belopp på 1 euro per läkarbesök respektive 0,50 euro per läkemedelsask eller motsvarande i självrisk. Dessa avdrag är maximerade till 50 euro per kalenderår för läkarbesök respektive för läkemedel. Någon ersättning för dessa självriskavdrag får ej betalas av en mutuelle/tilläggsförsäkring.

En tilläggsförsäkring, en s.k. Mutuelle, är mycket vanlig i Frankrike som komplement till ersättningen från Assurance Maladie. Rivieraklubben erbjuder medlemmar som också är med i franska sjukkassan en Tilläggsförsäkring med tre olika täckningsgrader (se under Skräddarsy din försäkring/Tilläggsförsäkring).

Ersättningen från en mutuelle/tilläggsförsäkring ibland begränsas då en läkare med ett extraarbode som överstiger referenstarifferna inte anslutit sig till ett av två olika bemästrade tariffavtal (Options Pratiques Tarifaires MaîtriséesOPTAM eller OPTAM-CO), som syftar till att sätta tak på de extraarvoden som särskilt specialistläkare tillämpar. Dessa avtal ersätter vad som tidigare hette Contrat Accès aux Soins (CAS). För att ta reda på om en läkare skrivit under OPTAM eller OPTAM-CO kan du söka på http://annuairesante.ameli.fr. Här finns även information om läkaren är conventionné de secteur 1conventionné de secteur 2, eller non conventionné.

Inskrivning i franska sjukkassan som svensk eller annan EU-folkpensionär

Här hittar du formaliteter för inskrivning i franska sjukkassan för dig som är svensk folkpensionär och medföljande till svensk folkpensionär, tillsammans med ansökningsblanketter.

 

Kontakt & Inloggning

Har du frågor eller behöver du hjälp från en handläggare på CPAM kan du ringa 3646. Det finns även en engelskspråkig hjälplinje: 08 11 36 36 46. Måndag-fredag kl. 09.00-18.00.

På Assurance Maladies hemsida www.ameli.fr kan du registrera dig för individuell uppföljning samt få besked om gjorda utbetalningar. Där kan du även anmäla förlust av ditt Carte Vitale, ladda ner en attestation de droits och - om du har franskt Carte Européenne d'Assurance Maladie - beställa ett nytt sådant kort. Vid första inloggning anger du de första 13 siffrorna i ditt Carte Vitale och din RIB (franska bankkontoupppgifter som du lämnat vid registreringen hos CPAM), därefter skapar du ett eget lösenord.

Du som arbetar i Frankrike kontaktar normalt det CPAM-kontor i den kommun du bor i. Du som är inskriven i franska sjukkassan som svensk pensionär eller som utsänd via svensk arbetsgivare och som bor i Alpes Maritimes eller Var-departementen, hör till CPAM:s internationella avdelning i Nice:

CPAM
Service 36
Relations Internationales
06180 Nice Cedex 2

Egenföretagare: Du som är egenföretagare hittar motsvarande information via RSI och RAMs hemsidor, som sedan 2019 och fram till och med 2020 successivt kommer att samlas under under "Sécurité Sociale des Independants". Beroende på vilken slags företag man har och när företaget skapats, kan olika regler avseende detta gälla. Mer information hittar du under: www.secu-independants.fr

Delad vårdfil - DMP (Dossier médical partagé)

Du som är ansluten till franska sjukkassan kan välja att ha en s.k. "delad vårdfil" (DMP - Dossier médical partagé). Detta är en elektronisk fil där du kan samla information om din hälsa, och dela denna med din husläkare och andra läkare eller vårdgivare som du själv väljer. Pågående behandlingar, eventuella allergier, läkemedel och undersökningsresultat kan läggas in. Det går även att fylla i önskemål vid eventuellt dödsfall, närstående att kontakta vid akuta fall, m.m. Vårdfilen skapas via www.dmp.fr, och kan även laddas upp som app.

Den offentliga sjukvården i Frankrike är en del av Sécurité Sociale, kallad SECU, och organiserad inom Assurance Maladie, den franska sjukkassan. Tillgängligheten och kvaliteten av vården upplevs som regel som mycket god. SECU accepterar även sökande med kroniska åkommor och allvarliga sjukdomar.

Det franska sjuksystemet är tillgängligt för den som:

  • arbetar i Frankrike
  • är pensionär efter arbete i Frankrike
  • är svensk ålderspensionär (tidigast vid 61 års ålder)
  • är svensk sjukpensionär

I samma familj räcker det normalt att en av makarna faller inom ramen av ovanstående regler för att båda ska omfattas av det franska sjuksystemet, detta kan vara annorlunda för den som är egenföretagare.

Administrationen av ersättningar till den försäkrade är enkel och i flera fall automatisk via det s.k. Carte Vitale, som ska visas upp vid läkarbesök, sjukhusvård, provtagning, på apotek m.m.

Information om den franska offentliga sjukvården (Carte Vitale, husläkarsystemet, ersättningsnivåer osv.) finns på Assurance Maladies hemsida, www.ameli.fr, som också innehåller viss information på engelska. Där kan man också söka allmän- och specialistläkare och olika vårdinrättningar. För att tala med en handläggare ringer du 3646.

Assurance Maladie erbjuder gratis influensavaccinering för personer som fyllt 65 år, mammografi vartannat år och skickar tidvis inbjudan till diverse cancerundersökningar etc.

Carte Vitale

Anslutna till Assurance Maladie får ett sjukförsäkringskort, Carte Vitale, som ska uppvisas vid alla besök hos läkare, laboratorier, apoteket etc. Information från besök skickas huvudsakligen elektroniskt till Assurance Maladie och det försäkringsbolag där man har sin tilläggsförsäkring. (I undantagsfall får man ett kvitto, s.k. feuille des soins, att själv skicka in. För adress se nedan.) Inom ersättningsramarna slipper man då betala själv för vård och medicin. Kortet ska uppdateras varje år "mise à jour". Detta kan göras bl.a. på apotek eller i atuomaterna på ett CPAM-kontor.

Stulet eller borttappat Carte Vitale: Anmäl förlust direkt via Assurance Maladies hemsida www.ameli.fr eller skicka in förlustformulär, som du hittar här, per post.  

Husläkarsystemet

Högsta ersättning från Assurance Maladie förutsätter att man har utsett och registrerat en husläkare (Médecin traitant).

Man måste alltså välja och registrera en allmänläkare eller specialistläkare som sin husläkare. Denne hjälper till att registrera detta hos sjukvårdsmyndigheten (antingen elektroniskt eller via blanketten Déclaration de choix de Médecin traitant).

Husläkaren utför allmänsjukvård och skriver ut recept (ordonnance) för medicin. Receptet lämnas till apoteket. Recept lämnas normalt sett endast ut för en månad i taget.

För att söka specialistvård bör man alltid först gå till sin husläkare, som skriver en remiss (ordonnance) för besök hos en specialistläkare.

Besök hos ögonläkare eller gynekolog kräver ingen remiss från husläkaren.

Ersättningar

Assurance Maladies ersättningar bygger på s.k. Base de Remboursement "BR" (referenstariffer) för olika åtgärder, t.ex. 25 euro för besök hos allmänläkare, ”conventionné de secteur 1”, d.v.s. som tillämpar franska sjukkassans tariffer. Normalt betalar Assurance Maladie 70 % av referenstariffen för läkarbesök. Läkare, oftast specialister, som är ”conventionné de secteur 2” har rätt att ta ut ett extraarvode som överstiger referenstarifferna. Läkare som är "non conventionné" sätter fritt sina tariffer. För vård hos sådana icke-anslutna läkare utgår ersättningar från betydligt lägre referenstariffer.

För läkemedel ersätter Assurance Maladie olika procentsatser av priser för generiska läkemedel.

Självrisk: Vid utbetalningar dras ett belopp på 1 euro per läkarbesök respektive 0,50 euro per läkemedelsask eller motsvarande i självrisk. Dessa avdrag är maximerade till 50 euro per kalenderår för läkarbesök respektive för läkemedel. Någon ersättning för dessa självriskavdrag får ej betalas av en mutuelle/tilläggsförsäkring.

En tilläggsförsäkring, en s.k. Mutuelle, är mycket vanlig i Frankrike som komplement till ersättningen från Assurance Maladie. Rivieraklubben erbjuder medlemmar som också är med i franska sjukkassan en Tilläggsförsäkring med tre olika täckningsgrader (se under Skräddarsy din försäkring/Tilläggsförsäkring).

Ersättningen från en mutuelle/tilläggsförsäkring ibland begränsas då en läkare med ett extraarbode som överstiger referenstarifferna inte anslutit sig till ett av två olika bemästrade tariffavtal (Options Pratiques Tarifaires MaîtriséesOPTAM eller OPTAM-CO), som syftar till att sätta tak på de extraarvoden som särskilt specialistläkare tillämpar. Dessa avtal ersätter vad som tidigare hette Contrat Accès aux Soins (CAS). För att ta reda på om en läkare skrivit under OPTAM eller OPTAM-CO kan du söka på http://annuairesante.ameli.fr. Här finns även information om läkaren är conventionné de secteur 1conventionné de secteur 2, eller non conventionné.

Inskrivning i franska sjukkassan som svensk eller annan EU-folkpensionär

Här hittar du formaliteter för inskrivning i franska sjukkassan för dig som är svensk folkpensionär och medföljande till svensk folkpensionär, tillsammans med ansökningsblanketter.

 

Kontakt & Inloggning

Har du frågor eller behöver du hjälp från en handläggare på CPAM kan du ringa 3646. Det finns även en engelskspråkig hjälplinje: 08 11 36 36 46. Måndag-fredag kl. 09.00-18.00.

På Assurance Maladies hemsida www.ameli.fr kan du registrera dig för individuell uppföljning samt få besked om gjorda utbetalningar. Där kan du även anmäla förlust av ditt Carte Vitale, ladda ner en attestation de droits och - om du har franskt Carte Européenne d'Assurance Maladie - beställa ett nytt sådant kort. Vid första inloggning anger du de första 13 siffrorna i ditt Carte Vitale och din RIB (franska bankkontoupppgifter som du lämnat vid registreringen hos CPAM), därefter skapar du ett eget lösenord.

Du som arbetar i Frankrike kontaktar normalt det CPAM-kontor i den kommun du bor i. Du som är inskriven i franska sjukkassan som svensk pensionär eller som utsänd via svensk arbetsgivare och som bor i Alpes Maritimes eller Var-departementen, hör till CPAM:s internationella avdelning i Nice:

CPAM
Service 36
Relations Internationales
06180 Nice Cedex 2

Egenföretagare: Du som är egenföretagare hittar motsvarande information via RSI och RAMs hemsidor, som sedan 2019 och fram till och med 2020 successivt kommer att samlas under under "Sécurité Sociale des Independants". Beroende på vilken slags företag man har och när företaget skapats, kan olika regler avseende detta gälla. Mer information hittar du under: www.secu-independants.fr

Delad vårdfil - DMP (Dossier médical partagé)

Du som är ansluten till franska sjukkassan kan välja att ha en s.k. "delad vårdfil" (DMP - Dossier médical partagé). Detta är en elektronisk fil där du kan samla information om din hälsa, och dela denna med din husläkare och andra läkare eller vårdgivare som du själv väljer. Pågående behandlingar, eventuella allergier, läkemedel och undersökningsresultat kan läggas in. Det går även att fylla i önskemål vid eventuellt dödsfall, närstående att kontakta vid akuta fall, m.m. Vårdfilen skapas via www.dmp.fr, och kan även laddas upp som app.