Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Försäkringar

Under denna flik hittar du information och artiklar om hem-, bil- och rättsskyddsförsäkring. Längst ner på sidan hittar du även information om de rabatter och förmånliga försäkringar du har möjlighet att teckna som medlem genom Rivieraklubbens samarbetspartners.

Information om de försäkringar du kan teckna direkt via klubben (sjukförsäkringar, resesjukförsäkringar och vandrings- och friluftslicens) hittar du under huvudrubriken Försäkringar.

 1. Hemförsäkring i Frankrike
 2. Bilförsäkring i Frankrike
 3. Medlemsförmåner försäkringar

 

 1. Hemförsäkring i Frankrike

En fransk hemförsäkring innehåller två slags basskydd:

 • Civilrättsligt ansvar (garantie de responsabilité civile). Detta skydd är obligatoriskt att ha för den som är hyresgäst eller den som bor i en s.k. ”copropriété” där varje ”delägare är skyldig att ha försäkring för civilrättsligt, eller tredjemansansvar. Den som är säsongshyresgäst eller som hyr en möblerad lägenhet är inte skyldig att ha fransk hemförsäkring. Det är dock en vanlig överenskommelse i hyreskontrakt att även sådana gäster ansvarar för att ha egen försäkring.
 • Egendomsskydd (garanties de dommages aux biens) dels för fastigheten dels för övrigt lösöre. Detta är inte obligatoriskt, men starkt rekommenderat. Det finns normalt ett visst egendomsskydd i hemförsäkringen som täcker möbler, elektrisk apparatur och maskiner, kläder, linne etc. Alla försäkringsbolag har inte samma täckning, så det är viktigt att du får en detaljerad offert över garantierna, t.ex. ibland ingår skydd för inbrott och krossade fönster, medan ett annat bolag bara inkluderar brand. Det är även viktigt att ta reda på självrisknivåer och ersättningsfrister samt att spara fakturor och andra värdebevis. Vid inköp av vitvaror och annan elektronik erbjuds man ofta en utökad garanti av säljaren. En sådan garanti kan vara billigare att ha inkluderad direkt i hemförsäkringen.

Som svensk är man van vid att det ingår ett omfattande skydd i hemförsäkringen inklusive egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd och identitetsskydd. Generellt kan man säga att det försäkringsskydd du är van vid i Sverige, kan du också få i Frankrike. Men det är inte lika enkelt paketerat här som vi är vana vid och även priset kan skilja. 

I Frankrike skyddar en klassisk hemförsäkring i stort innanmätet av bostaden och dess innehåll, men inte vad som finns därutanför såsom trädgård, grind, pool etc. Det finns inget standardavtal på en hemförsäkring, utan denna varierar baserat på din profil, användning och personliga behov. Precis som i Sverige kan du köpa din försäkring direkt av försäkringsbolaget eller via försäkringsförmedlare, som antingen arbetar exklusivt med ett bolag eller som förmedlar försäkringar från flera bolag.

Några tips när du ska köpa en hemförsäkring:

 • Formulera dina önskemål i en skriftlig offertförfrågan. Begär en skriftlig offert.
 • Ta in minst tre offerter.
 • Se till att du får med allt du vill ha försäkrat och att det sedan framgår av offerten (byggnader, trädgård, pool, värdesaker).
 • Begär eventuellt ett hembesök från den du köper försäkringen av. Då har de sett fastighetens status, inbrottsskydd mm.
 • Begär pris med alternativa självrisker (lägre självrisk = högre pris).
 • Se till att försäkringsbeloppen för din egendom är tillräckliga så att du får rätt ersättning vid skada.
 • Upprätta gärna en lista över de inventarier du vill ska ingå och dokumentera med foto.
 • Hur försäkringsbolaget hanterar en inträffad skada är kanske det viktigaste av allt. Om du har möjlighet, kolla vilket rykte bolaget har lokalt.

Att tänka på om du är skriven i Sverige

Är du skriven i Sverige och har en bostad i Frankrike måste du försäkra din franska bostad och dina ägodelar här i Frankrike. Hyr du bostad måste du kunna visa för hyresvärden att du har en hemförsäkring som täcker skada på hyresbostaden (assurance risques locatifs), men det vanligaste är att teckna en (assurance multirisques habitation) som även täcker vid skador på grannbostad, eller dina egna ägodelar, t.ex. vid en vattenskada. Bor du i en så kallad ”copropriété” måste du enligt lag åtminstone ha en försäkring för ditt civilrättsliga ansvar (responsabilité civile). Oavsett om det är lagstadgat eller inte ska man självklart ha ett skydd som täcker både egendom (brand, vatten, inbrott, naturskada) och det ansvar man har som bostadsinnehavare (assurance multirisques habitation).

Tänk på att det reseskydd du oftast har i den svenska hemförsäkringen bara gäller i 45 dagar vid resa utanför Sverige. Är du i Frankrike längre perioder måste du förlänga reseskyddet. Rivieraklubbens Resesjukförsäkring helår, täcker varje resa på upp till 90 dagar som du gör under året. 

Tänk också på att det kan finnas begränsningar för hur länge du kan lämna din bostad i Frankrike obevakad utan inskränkningar i försäkringsskyddet.

Att tänka på om du är skriven i Frankrike

Du tar inte med dig något svenskt försäkringsskydd om du flyttar ut från Sverige. Om du t ex har en fritidshusförsäkring i Sverige så inskränker sig hemförsäkringsskyddet i den till huset och den egendom du har där, samt det ansvar du har som fastighetsägare. Det finns alltså inget skydd som är tillämpligt i Frankrike. Om du har en privat olycksfallsförsäkring i Sverige gäller den normalt bara under ett år efter att du flyttat ut. Olycksfalls- och reseskydd behöver du alltså titta speciellt på – det finns normalt inte i en fransk hemförsäkring, inte ens som tillägg.


Om skada inträffar

 • Anmäl snabbt, inom fem dagar, till försäkringsbolaget. Därefter ska försäkringsbolaget anlita en expert som fastställer skadan och därefter uppskattar skadans värde.
 • Ha dokumentation som styrker värde och innehav av egendomen som skadats (kvitton, inventarieförteckning, foton mm).
 • Du kan inte räkna med att få ”nytt för gammalt” såvida detta inte klart framgår i kontraktet.
 • Det kan vara värt att ta in extern hjälp om det börjar kärva i förhandlingarna (t.ex. från din rättsskyddsförsäkring).

Allmänna regler om hemförsäkring i Frankrike: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N44

Artikel om Hemförsäkring i Frankrike, Rivieranytt 5 2018

 

 1. Bilförsäkring

I Frankrike är det obligatoriskt att ha sin bil försäkrad för tredjemansansvar (s.k. ”responsabilité civile” eller ”assurance au tiers”) för att kunna ersätta eventuell skada som bilen orsakar tredjeman. Detta motsvarar inte den obligatoriska trafikförsäkringen i Sverige, där även skydd för föraren ingår. Utan tredjemansskydd riskerar man böter upp till 3 750 € och kan få sitt körkort indraget, bilen konfiskerad osv. Detta krav gäller även för t.ex. en trädgårdstraktor. Det vanligaste är dock att man väljer en försäkring med skydd även för skada på egen bil och person. Sådan kan tecknas med olika skydd och självrisknivåer upp till helförsäkring (s.k. tous risques). Säkerställ att varje förare som kör fordonet finns omnämnd i kontraktet. Täckningen av din försäkring kan påverkas om du lånar ut bilen till någon annan (särskilt yngre förare). Förvisso gäller tredjemansförsäkringen även då, men din självrisk och även andra garantier för övrig skada kan påverkas. Det kan därför vara värt att meddela försäkringsbolaget i förväg, så att eventuellt tilläggsskydd kan tecknas för tillfällig förare. Kontrollera även att försäkringen gäller i full utsträckning vid körning utanför Frankrike.

Frankrike har fortfarande kvar bonus-/malussystem för bilförsäkring. Om du har många skadefria år, kan du få upp till 50 % rabatt på din bilförsäkring.

Franska försäkringsbolag delar information om skadefrihet mellan sig vilket innebär att om du byter försäkringsbolag i Frankrike så får du med dig din aktuella bonus. När du som svensk tecknar din första bilförsäkring i Frankrike har du ingen bonushistorik och därför behöver du visa ett skadefrihetsintyg från ditt svenska försäkringbolag som visar hur länge du varit försäkrad och hur många år du varit skadefri. Storleken på den bonus som ges för försäkringstagare som kommer från utlandet kan variera från ett försäkringsbolag till ett annat.

Allmänna regler om bilförsäkring i Frankrike: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N32

 

 1. Medlemsförmåner försäkringar

Från och med 1 april 2019 har klubben tagit fram ett nytt erbjudande för dig som medlem tillsammans med Cabinet Laty som är försäkringsmäklare men också generalagent för GAN, ett av Frankrikes största försäkringsbolag.

Erbjudandet innebär att du som medlem:

 • Får 15 % rabatt på hem- och bilförsäkringar
 • Får information om försäkringarna via klubbens hemsida
 • Får blanketter för att göra en offertförfrågan på engelska via klubbens hemsida
 • Kan välja mellan två specialutformade Rättsskyddsförsäkringar hos försäkringsbolaget CFDP
 • Har en engelsktalande kontaktperson i både försäkrings- och skadeärenden

Vi vill tydliggöra att Rivieraklubben inte kan ta på sig någon roll i relationen mellan dig som kund och försäkringsbolaget av det enkla skälet att EU-direktiven ställer stora krav på sådana ”mellanhänder”. Däremot kan vi förenkla för dig som medlem genom att lämna information och ge dig en viss starthjälp. Det bör även nämnas att det är svårt att avgöra om man fått det bästa priset eftersom försäkringsbolagen här, precis som i Sverige, ständigt ändrar sina tariffer och kommer med erbjudanden för att locka nya kunder. Vill man vara säker på att alltid ha lägsta pris måste man vara beredd att årligen gå ut på en offertrunda till ett antal försäkringsbolag.

Medlemsförmån Hemförsäkring

Du får 15% rabatt på hemförsäkring tecknad via Cabinet Laty. I vår förhandling har det varit viktigt att framhäva att du som försäkrad ska kunna få med allt du vill ha försäkrat inklusive byggnader, trädgård, pool, värdesaker till dess rätta värde, och att detta sedan framgår av offerten. Vid skada ska du kunna få ”nytt” för ”gammalt”.

Skicka in blanketten nedan till Cabinet Laty (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., attention Nana) för en offertförfrågan. Du blir därefter kontaktad för kompletterande information och ett eventuellt hembesök (i första hand om du ska försäkra ett hus) för att kunna teckna en försäkring som passar just dina behov.

Kontaktperson: Nana KIPPOLA, Cabinet Laty, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (attn. Nana) eller tel. 04 93 65 85 85.

Medlemsförmån Bilförsäkring

Du får 15% rabatt på bilförsäkring tecknad via Cabinet Laty. Tre olika alternativ går att välja:

 • Trafikförsäkring (tredjemansskydd + skador på förare och passagerare i egna fordonet)
 • Trafikförsäkring + brand och stöld (delkasko)
 • Helförsäkring (tous risques) – trafikförsäkring + delkasko + vagnskada (skador på det egna fordonet oavsett vem som orsakat skadan)

Samtliga alternativ inkluderar assistans vid skada, även om bilen inte startar när du är på hemmaplan (”0 km”). Försäkringen kan kilometeranpassas och det finns olika självrisknivåer att välja beroende på fordonets värde. Vid skada kan du välja vilken verkstad du vill använda för reparation, men väljer du en verkstad som försäkringsbolaget har avtal med kan du få ersättningsbil och slipper lägga ut för reparationskostnaden.

Frankrike har fortfarande kvar bonus-/malussystem för bilförsäkring. Om du har många skadefria år, kan du få upp till 50 % rabatt på din bilförsäkring. Om du kan visa att du varit försäkrad de senaste 13 åren, varav de 3 sista åren skadefri, får du med vårt erbjudande, full bonus direkt. Utan skadefrihetsintyg får man arbeta in bonusen med 5 % för varje skadefritt år.

Kontaktperson: Nana KIPPOLA, Cabinet Laty, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (attn. Nana) eller tel. 04 93 65 85 85.

Medlemsförmån - Rättsskydd

Erbjudandet har tagits fram av Cabinet Laty tillsammans med försäkringsgivaren CFDP som är specialiserad på just rättsskyddsförsäkringar. De är oberoende andra försäkringsbolag och finansiella institutioner och intar därmed en neutral roll. Deras jurister finns också på plats lokalt i Nice. Med en rättsskyddsförsäkring kan du få rådgivning och vägledning för att lösa en privaträttslig tvist och hjälp att täcka kostnader om du behöver driva en rättslig fråga mot exempelvis en granne, hantverkare, vårdgivare, en bank, försäkringsbolag, mäklare, uthyrningsbolag (t.ex. Airbnb) etc.

I kontrakten ingår täckning för tvister relaterade till din hälsa, gåva, arv, hem, konsumtion, förehavande med banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, offentliga myndigheter, fritidsaktiviteter, skatter m.m. Du kan välja mellan två olika försäkringar, med eller utan täckning för tvister relaterade till motorfordon. (En likvärdig heltäckande rättsskyddsförsäkring inklusive motorfordon kostar ca 200€ hos CFDP om du inte är medlem i klubben.)

Då många medlemmar hyr eller lånar ut sitt hem under vissa perioder när de inte vistas här, har erbjudandena utformats för att täcka in tvister som kan uppstå i just sådana situationer. (Under förutsättning att det görs i enlighet med gällande regler förstås). Rättsskyddet inkluderar hjälp i sådana fall med hänsyn exempelvis till kontraktsbrott, dolda fel, skada, bristande återlämnande av låneobjekt, försäkringsbolags vägran att betala ut rättmätig ersättning.

 1. Alternativ 1 full täckning, pris 119€/familj/år.
 2. Alternativ 2, undantaget tvister relaterade till motorfordon, pris 79€/familj/år.

Kontraktens fulla täckning framgår på engelska via följande länk.

Tecknande av Rättsskyddsförsäkring: Kontakta Nana KIPPOLA, Cabinet Laty, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (attn. Nana) eller tel. 04 93 65 85 85.

Anmälan av skada:

 • Kontakta Cécile DELAUMENIE (engelsktalande), CFDP, på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel. 04 92 07 10 12.
 • Blankett för skadeanmälan

 

Andra artiklar:

 

Under denna flik hittar du information och artiklar om hem-, bil- och rättsskyddsförsäkring. Längst ner på sidan hittar du även information om de rabatter och förmånliga försäkringar du har möjlighet att teckna som medlem genom Rivieraklubbens samarbetspartners.

Information om de försäkringar du kan teckna direkt via klubben (sjukförsäkringar, resesjukförsäkringar och vandrings- och friluftslicens) hittar du under huvudrubriken Försäkringar.

 1. Hemförsäkring i Frankrike
 2. Bilförsäkring i Frankrike
 3. Medlemsförmåner försäkringar

 

 1. Hemförsäkring i Frankrike

En fransk hemförsäkring innehåller två slags basskydd:

 • Civilrättsligt ansvar (garantie de responsabilité civile). Detta skydd är obligatoriskt att ha för den som är hyresgäst eller den som bor i en s.k. ”copropriété” där varje ”delägare är skyldig att ha försäkring för civilrättsligt, eller tredjemansansvar. Den som är säsongshyresgäst eller som hyr en möblerad lägenhet är inte skyldig att ha fransk hemförsäkring. Det är dock en vanlig överenskommelse i hyreskontrakt att även sådana gäster ansvarar för att ha egen försäkring.
 • Egendomsskydd (garanties de dommages aux biens) dels för fastigheten dels för övrigt lösöre. Detta är inte obligatoriskt, men starkt rekommenderat. Det finns normalt ett visst egendomsskydd i hemförsäkringen som täcker möbler, elektrisk apparatur och maskiner, kläder, linne etc. Alla försäkringsbolag har inte samma täckning, så det är viktigt att du får en detaljerad offert över garantierna, t.ex. ibland ingår skydd för inbrott och krossade fönster, medan ett annat bolag bara inkluderar brand. Det är även viktigt att ta reda på självrisknivåer och ersättningsfrister samt att spara fakturor och andra värdebevis. Vid inköp av vitvaror och annan elektronik erbjuds man ofta en utökad garanti av säljaren. En sådan garanti kan vara billigare att ha inkluderad direkt i hemförsäkringen.

Som svensk är man van vid att det ingår ett omfattande skydd i hemförsäkringen inklusive egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd och identitetsskydd. Generellt kan man säga att det försäkringsskydd du är van vid i Sverige, kan du också få i Frankrike. Men det är inte lika enkelt paketerat här som vi är vana vid och även priset kan skilja. 

I Frankrike skyddar en klassisk hemförsäkring i stort innanmätet av bostaden och dess innehåll, men inte vad som finns därutanför såsom trädgård, grind, pool etc. Det finns inget standardavtal på en hemförsäkring, utan denna varierar baserat på din profil, användning och personliga behov. Precis som i Sverige kan du köpa din försäkring direkt av försäkringsbolaget eller via försäkringsförmedlare, som antingen arbetar exklusivt med ett bolag eller som förmedlar försäkringar från flera bolag.

Några tips när du ska köpa en hemförsäkring:

 • Formulera dina önskemål i en skriftlig offertförfrågan. Begär en skriftlig offert.
 • Ta in minst tre offerter.
 • Se till att du får med allt du vill ha försäkrat och att det sedan framgår av offerten (byggnader, trädgård, pool, värdesaker).
 • Begär eventuellt ett hembesök från den du köper försäkringen av. Då har de sett fastighetens status, inbrottsskydd mm.
 • Begär pris med alternativa självrisker (lägre självrisk = högre pris).
 • Se till att försäkringsbeloppen för din egendom är tillräckliga så att du får rätt ersättning vid skada.
 • Upprätta gärna en lista över de inventarier du vill ska ingå och dokumentera med foto.
 • Hur försäkringsbolaget hanterar en inträffad skada är kanske det viktigaste av allt. Om du har möjlighet, kolla vilket rykte bolaget har lokalt.

Att tänka på om du är skriven i Sverige

Är du skriven i Sverige och har en bostad i Frankrike måste du försäkra din franska bostad och dina ägodelar här i Frankrike. Hyr du bostad måste du kunna visa för hyresvärden att du har en hemförsäkring som täcker skada på hyresbostaden (assurance risques locatifs), men det vanligaste är att teckna en (assurance multirisques habitation) som även täcker vid skador på grannbostad, eller dina egna ägodelar, t.ex. vid en vattenskada. Bor du i en så kallad ”copropriété” måste du enligt lag åtminstone ha en försäkring för ditt civilrättsliga ansvar (responsabilité civile). Oavsett om det är lagstadgat eller inte ska man självklart ha ett skydd som täcker både egendom (brand, vatten, inbrott, naturskada) och det ansvar man har som bostadsinnehavare (assurance multirisques habitation).

Tänk på att det reseskydd du oftast har i den svenska hemförsäkringen bara gäller i 45 dagar vid resa utanför Sverige. Är du i Frankrike längre perioder måste du förlänga reseskyddet. Rivieraklubbens Resesjukförsäkring helår, täcker varje resa på upp till 90 dagar som du gör under året. 

Tänk också på att det kan finnas begränsningar för hur länge du kan lämna din bostad i Frankrike obevakad utan inskränkningar i försäkringsskyddet.

Att tänka på om du är skriven i Frankrike

Du tar inte med dig något svenskt försäkringsskydd om du flyttar ut från Sverige. Om du t ex har en fritidshusförsäkring i Sverige så inskränker sig hemförsäkringsskyddet i den till huset och den egendom du har där, samt det ansvar du har som fastighetsägare. Det finns alltså inget skydd som är tillämpligt i Frankrike. Om du har en privat olycksfallsförsäkring i Sverige gäller den normalt bara under ett år efter att du flyttat ut. Olycksfalls- och reseskydd behöver du alltså titta speciellt på – det finns normalt inte i en fransk hemförsäkring, inte ens som tillägg.


Om skada inträffar

 • Anmäl snabbt, inom fem dagar, till försäkringsbolaget. Därefter ska försäkringsbolaget anlita en expert som fastställer skadan och därefter uppskattar skadans värde.
 • Ha dokumentation som styrker värde och innehav av egendomen som skadats (kvitton, inventarieförteckning, foton mm).
 • Du kan inte räkna med att få ”nytt för gammalt” såvida detta inte klart framgår i kontraktet.
 • Det kan vara värt att ta in extern hjälp om det börjar kärva i förhandlingarna (t.ex. från din rättsskyddsförsäkring).

Allmänna regler om hemförsäkring i Frankrike: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N44

Artikel om Hemförsäkring i Frankrike, Rivieranytt 5 2018

 

 1. Bilförsäkring

I Frankrike är det obligatoriskt att ha sin bil försäkrad för tredjemansansvar (s.k. ”responsabilité civile” eller ”assurance au tiers”) för att kunna ersätta eventuell skada som bilen orsakar tredjeman. Detta motsvarar inte den obligatoriska trafikförsäkringen i Sverige, där även skydd för föraren ingår. Utan tredjemansskydd riskerar man böter upp till 3 750 € och kan få sitt körkort indraget, bilen konfiskerad osv. Detta krav gäller även för t.ex. en trädgårdstraktor. Det vanligaste är dock att man väljer en försäkring med skydd även för skada på egen bil och person. Sådan kan tecknas med olika skydd och självrisknivåer upp till helförsäkring (s.k. tous risques). Säkerställ att varje förare som kör fordonet finns omnämnd i kontraktet. Täckningen av din försäkring kan påverkas om du lånar ut bilen till någon annan (särskilt yngre förare). Förvisso gäller tredjemansförsäkringen även då, men din självrisk och även andra garantier för övrig skada kan påverkas. Det kan därför vara värt att meddela försäkringsbolaget i förväg, så att eventuellt tilläggsskydd kan tecknas för tillfällig förare. Kontrollera även att försäkringen gäller i full utsträckning vid körning utanför Frankrike.

Frankrike har fortfarande kvar bonus-/malussystem för bilförsäkring. Om du har många skadefria år, kan du få upp till 50 % rabatt på din bilförsäkring.

Franska försäkringsbolag delar information om skadefrihet mellan sig vilket innebär att om du byter försäkringsbolag i Frankrike så får du med dig din aktuella bonus. När du som svensk tecknar din första bilförsäkring i Frankrike har du ingen bonushistorik och därför behöver du visa ett skadefrihetsintyg från ditt svenska försäkringbolag som visar hur länge du varit försäkrad och hur många år du varit skadefri. Storleken på den bonus som ges för försäkringstagare som kommer från utlandet kan variera från ett försäkringsbolag till ett annat.

Allmänna regler om bilförsäkring i Frankrike: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N32

 

 1. Medlemsförmåner försäkringar

Från och med 1 april 2019 har klubben tagit fram ett nytt erbjudande för dig som medlem tillsammans med Cabinet Laty som är försäkringsmäklare men också generalagent för GAN, ett av Frankrikes största försäkringsbolag.

Erbjudandet innebär att du som medlem:

 • Får 15 % rabatt på hem- och bilförsäkringar
 • Får information om försäkringarna via klubbens hemsida
 • Får blanketter för att göra en offertförfrågan på engelska via klubbens hemsida
 • Kan välja mellan två specialutformade Rättsskyddsförsäkringar hos försäkringsbolaget CFDP
 • Har en engelsktalande kontaktperson i både försäkrings- och skadeärenden

Vi vill tydliggöra att Rivieraklubben inte kan ta på sig någon roll i relationen mellan dig som kund och försäkringsbolaget av det enkla skälet att EU-direktiven ställer stora krav på sådana ”mellanhänder”. Däremot kan vi förenkla för dig som medlem genom att lämna information och ge dig en viss starthjälp. Det bör även nämnas att det är svårt att avgöra om man fått det bästa priset eftersom försäkringsbolagen här, precis som i Sverige, ständigt ändrar sina tariffer och kommer med erbjudanden för att locka nya kunder. Vill man vara säker på att alltid ha lägsta pris måste man vara beredd att årligen gå ut på en offertrunda till ett antal försäkringsbolag.

Medlemsförmån Hemförsäkring

Du får 15% rabatt på hemförsäkring tecknad via Cabinet Laty. I vår förhandling har det varit viktigt att framhäva att du som försäkrad ska kunna få med allt du vill ha försäkrat inklusive byggnader, trädgård, pool, värdesaker till dess rätta värde, och att detta sedan framgår av offerten. Vid skada ska du kunna få ”nytt” för ”gammalt”.

Skicka in blanketten nedan till Cabinet Laty (antibes@gan.fr, attention Nana) för en offertförfrågan. Du blir därefter kontaktad för kompletterande information och ett eventuellt hembesök (i första hand om du ska försäkra ett hus) för att kunna teckna en försäkring som passar just dina behov.

Kontaktperson: Nana KIPPOLA, Cabinet Laty, antibes@gan.fr (attn. Nana) eller tel. 04 93 65 85 85.

Medlemsförmån Bilförsäkring

Du får 15% rabatt på bilförsäkring tecknad via Cabinet Laty. Tre olika alternativ går att välja:

 • Trafikförsäkring (tredjemansskydd + skador på förare och passagerare i egna fordonet)
 • Trafikförsäkring + brand och stöld (delkasko)
 • Helförsäkring (tous risques) – trafikförsäkring + delkasko + vagnskada (skador på det egna fordonet oavsett vem som orsakat skadan)

Samtliga alternativ inkluderar assistans vid skada, även om bilen inte startar när du är på hemmaplan (”0 km”). Försäkringen kan kilometeranpassas och det finns olika självrisknivåer att välja beroende på fordonets värde. Vid skada kan du välja vilken verkstad du vill använda för reparation, men väljer du en verkstad som försäkringsbolaget har avtal med kan du få ersättningsbil och slipper lägga ut för reparationskostnaden.

Frankrike har fortfarande kvar bonus-/malussystem för bilförsäkring. Om du har många skadefria år, kan du få upp till 50 % rabatt på din bilförsäkring. Om du kan visa att du varit försäkrad de senaste 13 åren, varav de 3 sista åren skadefri, får du med vårt erbjudande, full bonus direkt. Utan skadefrihetsintyg får man arbeta in bonusen med 5 % för varje skadefritt år.

Kontaktperson: Nana KIPPOLA, Cabinet Laty, antibes@gan.fr (attn. Nana) eller tel. 04 93 65 85 85.

Medlemsförmån - Rättsskydd

Erbjudandet har tagits fram av Cabinet Laty tillsammans med försäkringsgivaren CFDP som är specialiserad på just rättsskyddsförsäkringar. De är oberoende andra försäkringsbolag och finansiella institutioner och intar därmed en neutral roll. Deras jurister finns också på plats lokalt i Nice. Med en rättsskyddsförsäkring kan du få rådgivning och vägledning för att lösa en privaträttslig tvist och hjälp att täcka kostnader om du behöver driva en rättslig fråga mot exempelvis en granne, hantverkare, vårdgivare, en bank, försäkringsbolag, mäklare, uthyrningsbolag (t.ex. Airbnb) etc.

I kontrakten ingår täckning för tvister relaterade till din hälsa, gåva, arv, hem, konsumtion, förehavande med banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, offentliga myndigheter, fritidsaktiviteter, skatter m.m. Du kan välja mellan två olika försäkringar, med eller utan täckning för tvister relaterade till motorfordon. (En likvärdig heltäckande rättsskyddsförsäkring inklusive motorfordon kostar ca 200€ hos CFDP om du inte är medlem i klubben.)

Då många medlemmar hyr eller lånar ut sitt hem under vissa perioder när de inte vistas här, har erbjudandena utformats för att täcka in tvister som kan uppstå i just sådana situationer. (Under förutsättning att det görs i enlighet med gällande regler förstås). Rättsskyddet inkluderar hjälp i sådana fall med hänsyn exempelvis till kontraktsbrott, dolda fel, skada, bristande återlämnande av låneobjekt, försäkringsbolags vägran att betala ut rättmätig ersättning.

 1. Alternativ 1 full täckning, pris 119€/familj/år.
 2. Alternativ 2, undantaget tvister relaterade till motorfordon, pris 79€/familj/år.

Kontraktens fulla täckning framgår på engelska via följande länk.

Tecknande av Rättsskyddsförsäkring: Kontakta Nana KIPPOLA, Cabinet Laty, antibes@gan.fr (attn. Nana) eller tel. 04 93 65 85 85.

Anmälan av skada:

 

Andra artiklar: