Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Svenskt pass och nationellt id-kort

Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom EU, måste du kunna legitimera dig under vistelse utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap och som kan användas som resehandlingar. Svenska pass och id-kort är giltiga i fem år (tre år för barn under 12 år).

För dig som bor i Frankrike kan det vara klokt att förnya pass och nationellt id-kort på en polismyndighet när du befinner dig i Sverige. Det är det snabbaste och billigaste alternativet. Ansökan kan även göras vid ambassaden i Paris. Konsulaten kan inte längre utfärda pass. Svenska konsulaten i Nice, Marseille och Strasbourg kan dock, liksom Sveriges ambassad i Paris, utfärda ett provisoriskt pass för en period om högst sju månader.

Ansökan på polismyndighet i Sverige

Du ska personligen inställa dig på någon av polisens passexpeditioner med de handlingar som krävs. Du som bor utomlands måste kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid ansökningstillfället. Uppgifterna i de register polisen kontrollerar vid ansökan är begränsade. Kontakta passexpeditionen i förväg så att du säkert vet vilka handlingar du ska ta med dig. Det går ofta att boka tid via Internet.

Handläggningstid: ca 5 arbetsdagar

Avgift: ca 350 SEK för pass, 400 SEK för nationellt id-kort

Handlingar att ta med:

 • Giltigt svenskt pass eller id-kort (+ ev. utgånget pass/nationellt id-kort)
 • Ev. styrkande av medborgarskap för dig som flyttade till Frankrike före 2001 (se nedan)
 • För den som bor utomlands, ifylld blankett "prövning av svenskt medborgarskap" (se här)

För mer uttömmande information, se https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/.

Ansökan på ambassaden i Paris

Du ska personligen inställa dig på ambassaden med de handlingar som krävs.

Handläggningstid: ca 2 veckor

Avgift: ca 133 €

Handlingar att ta med:

 • Giltigt svenskt pass eller id-kort (+ ev. utgånget pass/nationellt id-kort)
 • Ifyllt formulär om ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” (se här, finns även på ambassaden)
 • Personbevis som inte är äldre än tre månader (beställs från Skatteverket)
 • Om du flyttade från Sverige till Frankrike före 2001, intyg som styrker din svenska nationalitet (detta antingen genom 1) franskt Carte de Séjour, 2) franskt röstkort där medborgarskap framgår, eller 3) intyg från "la Sous-direction de l'accès à la naitonalité francaise" om att du inte är fransk medborgare).
 • Kvinna som erhållit franskt medborgarskap genom giftermål före 1973 tar med sin livret de famille eller acte de mariage.
 • Certificat de nationalité francaise - för den som erhållit franskt medborgarskap efter 2001.

Foto (och fingeravtryck för pass) tas på plats.

För mer uttömmande information, se https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/frankrike/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/pass-utomlands/f%C3%B6rnyelse-av-pass-f%C3%B6r-vuxna/.

Intyg om att man inte är fransk medborgare

Den som flyttade från Sverige till Frankrike före 2001 måste kunna styrka sin svenska nationalitet med antingen: 1) franskt Carte de Séjour 2) franskt röstkort där medborgarskap framgår eller 3) intyg från den franska myndigheten la Sous-direction de l’accès à la nationalité française om att man inte blivit fransk medborgare. Dessa regler tillämpas eftersom Sverige inte medgav dubbelt medborgarskap mellan åren 1973 och 2001. Har du redan visat upp intyg vid tidigare passansökan behöver din nationalitet inte styrkas igen.

Behöver du ett intyg, fyller du i ansökningsblanketten "Notice à remplir obligatoirement pour toute demande de renseignements", (klicka här för att komma till blanketten) och skickar den tillsammans med personbevis översatt till franska utfört av en auktoriserad översättare samt en kopia på ditt pass.

Dessa tre dokument skickas antingen per mail, fax eller post enligt nedan:

1) E-post: dpm-nat-bn3-sple@social.gouv.fr. Ämnet ska vara ”demande de renseignements” (med små bokstäver).

2) Fax: +33 2 40 32 33 73. Rubriken ska vara: A l’attention de N3 Secteur des consultations

3) Post:                 

A l’attention de N3 Secteur des consultations                                                         
Ministère de l'intérieur                                                                                               
12 rue Francis Le Carval                                                                                              
44404 Reze Cedex

Hämta ut pass/nationellt ID-kort på svenska ambassaden eller ett svenskt konsulat

Oavsett huruvida ansökan om pass eller nationellt ID-kort görs i Sverige eller på ambassaden kan man hämta ut detta på ambassaden eller ett svenskt konsulat. Detta måste anmälas i samband med att ansökan görs. Portoavgift (ca 3€) och utlämningsavgift (ca 15€) tillkommer.

Provisoriskt pass

Om du har förlorat ditt vanliga pass eller ditt pass har gått ut och du behöver resa akut, går det att ansöka om ett provisoriskt pass för en specifik resa. Handlingar att ta med:

 • Ditt gamla pass
 • Om passet är stulet eller förlorat tar du istället med dig polisanmälan och en annan giltig fotolegitimation. (Har du ingen fotolegitimation ta med dig någon du känner som kan intyga din identitet och som ska ta med sig giltig id-handling).
 • Personbevis som inte är äldre än tre månader (beställs från Skatteverket i Sverige) Vid ansökan vid ett konsulat, två foton

Avgift: ca 165 € på ambassaden i Paris eller konsulaten i Bordeaux, Nice eller Marseille. Ca 980 SEK hos polisen.