Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Skatt

Här lägger vi in allmän information om franska skatter, deklaration och aktuella artiklar från Rivieranytt. Hittar du inte svar på vad du söker så hänvisar vi till våra kontakter som är experter på området, som du hittar under Din franska vardag / Kontakter och länkar.

Deklaration 2019

Det är numera obligatoriskt att deklarera via Internet. Undantag gäller för dig som deklarerar för första gången i Frankrike och som måste lämna in deklarationen på papper. Deklarationsblanketter kommer att kunna laddas ner från skattemyndighetens hemsida när deklarationsperioden startat. Även du som inte har tillgång till Internet, ges undantag och har möjlighet att deklarera på papper.

Viktiga datum:

 • 10 april, startdatum för deklaration via Internet
 • 16 maj sista datum för att lämna in deklaration på papper
 • Slutdatum för deklaration via Internet mellan den 21 maj och 4 juni, beroende på vilket departement man tillhör.

Departement 01-19: 21 maj (innan midnatt)
Departement 20-49: 28 maj (innan midnatt)
Departement 50-974/976: 4 juni (innan midnatt)

Länk till deklaration via Internet: www.impots.gouv.fr. Här hittar du även anvisningar för hur man deklarerar. Skapa ditt ”konto” via länken https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP och ange om du önskar få deklaration, skatteavi m.m. per post eller elektroniskt. För att skapa ett konto eller komma åt ditt konto behöver du ange skattenummer, taxerad inkomst och internetnummer som finns angivna på föregående års slutskattebesked (avis d’impôt).

Deklarationsblanketter

 1. Huvudblanketten 2042 ska fyllas i av alla (tillgänglig för allmänheten från och med den 24 april)
 2. Blankett 2047, bilaga för deklaration av utländska (icke-franska) inkomster/pensioner
 3. Blankett 2042 RICI bilaga för skattereduktion (donationer, emploi à domicile m.m)

Även andra bilagor, såsom 2074 för reavinst av lös egendom, 2044 för hyresinkomster osv., kan komma i fråga.

För den som ska deklarera på papper kan blanketterna laddas ned via ovanstående länkar. Den som deklarerar via Internet får upp en lista där man kan klicka i vilka blanketter deklarationen ska innehålla.

Valutakurser att använda i deklarationen

Alla belopp i deklarationen anges i euro. Inkomster i annan valuta räknas om enligt den kurs som noterades i Paris då inkomsten kom in.
Många använder dock genomsnittskursen, som enligt Sveriges Riksbank, för 2018 är:

 • 1€ = 10,2567 SEK
 • 1SEK = 0,097€

Din skatteavi kommer att tillhandahållas under dina sidor (espace particulier) hos skattemyndigheten mellan den 24 juli och den 2 september 2019.

Information på engelska kan du till viss del hitta på skattemyndighetens hemsida via följande länk: https://www.impots.gouv.fr/portail/international.

Läs mer i våra artiklar i Rivieranytt:

 

Lokala skatter 

Taxe Foncière (fastighetsskatt)

Taxe Foncière är en lokal fastighetsskatt till kommunen, regionen och departementet som ska finansiera service och anläggningar till områdets invånare. Här ingår också sophämtning.

Skatten betalas årligen av ägaren av lägenheten/fastigheten. Avräkningsdag är den första januari och man delar inte denna skatt proportionellt vid köp.

Ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/fastigheten ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer sedan vilken procentsats som ska tillämpas.

Skatten skickas ut i september och ska erläggas i oktober månad.

 

Taxe d’habitation (boendeskatt)

Taxe d’habitation är en lokal boendeskatt till kommunen, regionen och departementet. Den ska finansiera skolor, social service, sportanläggningar, kultur, vägar och parker etc.

Skatten betalas av den som bor på adressen den 1 januari innevarande år. Debitering av skatten sker under hösten och brukar förfalla i november/december. Storleken på skatten beräknas på lägenhet/fastighets storlek, bekvämligheter, om man har havsutsikt etc. Ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/fastigheten ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer vilken procentsats som ska gälla vid beräkning av skatten.

När man köper fastighet i Frankrike så lämnar mäklaren upplysningar om hur stor skatten var föregående år.  Vid köp av en lägenhet/fastighet under året, avräknas skatten proportionellt till tidpunkten för övertagandet. Notarien sköter detta vid betalning av köpeskillingen.

Hyr man lägenhet på långtidskontrakt, är det hyresgästen som betalar denna skatt.

TV-avgiften, ca 140 €/år, läggs också på denna skatt. Har man inte TV kan man bli befriad från avgiften.

Taxe d´habitation ska stegvis tas bort för primärboende för att helt försvinna år 2020. 80% av de franska hushållen berörs, beroende på hushållets inkomster. Reformen gäller för närvarande inte fritidsbostäder där man fortsatt betalar skatten fram till 2020 och det är oklart om även semesterbostäder kommer att skattebefrias efter 2020. Kommunerna har fått möjlighet att öka taxe d’habitation kraftigt i populära områden där det finns många semesterlägenheter. Varje kommun beslutar i budgetarbetet som sker under våren. 

Mer om lokala skatter hittar du via länken https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N206

Här lägger vi in allmän information om franska skatter, deklaration och aktuella artiklar från Rivieranytt. Hittar du inte svar på vad du söker så hänvisar vi till våra kontakter som är experter på området, som du hittar under Din franska vardag / Kontakter och länkar.

Deklaration 2019

Det är numera obligatoriskt att deklarera via Internet. Undantag gäller för dig som deklarerar för första gången i Frankrike och som måste lämna in deklarationen på papper. Deklarationsblanketter kommer att kunna laddas ner från skattemyndighetens hemsida när deklarationsperioden startat. Även du som inte har tillgång till Internet, ges undantag och har möjlighet att deklarera på papper.

Viktiga datum:

 • 10 april, startdatum för deklaration via Internet
 • 16 maj sista datum för att lämna in deklaration på papper
 • Slutdatum för deklaration via Internet mellan den 21 maj och 4 juni, beroende på vilket departement man tillhör.

Departement 01-19: 21 maj (innan midnatt)
Departement 20-49: 28 maj (innan midnatt)
Departement 50-974/976: 4 juni (innan midnatt)

Länk till deklaration via Internet: www.impots.gouv.fr. Här hittar du även anvisningar för hur man deklarerar. Skapa ditt ”konto” via länken https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP och ange om du önskar få deklaration, skatteavi m.m. per post eller elektroniskt. För att skapa ett konto eller komma åt ditt konto behöver du ange skattenummer, taxerad inkomst och internetnummer som finns angivna på föregående års slutskattebesked (avis d’impôt).

Deklarationsblanketter

 1. Huvudblanketten 2042 ska fyllas i av alla (tillgänglig för allmänheten från och med den 24 april)
 2. Blankett 2047, bilaga för deklaration av utländska (icke-franska) inkomster/pensioner
 3. Blankett 2042 RICI bilaga för skattereduktion (donationer, emploi à domicile m.m)

Även andra bilagor, såsom 2074 för reavinst av lös egendom, 2044 för hyresinkomster osv., kan komma i fråga.

För den som ska deklarera på papper kan blanketterna laddas ned via ovanstående länkar. Den som deklarerar via Internet får upp en lista där man kan klicka i vilka blanketter deklarationen ska innehålla.

Valutakurser att använda i deklarationen

Alla belopp i deklarationen anges i euro. Inkomster i annan valuta räknas om enligt den kurs som noterades i Paris då inkomsten kom in.
Många använder dock genomsnittskursen, som enligt Sveriges Riksbank, för 2018 är:

 • 1€ = 10,2567 SEK
 • 1SEK = 0,097€

Din skatteavi kommer att tillhandahållas under dina sidor (espace particulier) hos skattemyndigheten mellan den 24 juli och den 2 september 2019.

Information på engelska kan du till viss del hitta på skattemyndighetens hemsida via följande länk: https://www.impots.gouv.fr/portail/international.

Läs mer i våra artiklar i Rivieranytt:

 

Lokala skatter 

Taxe Foncière (fastighetsskatt)

Taxe Foncière är en lokal fastighetsskatt till kommunen, regionen och departementet som ska finansiera service och anläggningar till områdets invånare. Här ingår också sophämtning.

Skatten betalas årligen av ägaren av lägenheten/fastigheten. Avräkningsdag är den första januari och man delar inte denna skatt proportionellt vid köp.

Ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/fastigheten ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer sedan vilken procentsats som ska tillämpas.

Skatten skickas ut i september och ska erläggas i oktober månad.

 

Taxe d’habitation (boendeskatt)

Taxe d’habitation är en lokal boendeskatt till kommunen, regionen och departementet. Den ska finansiera skolor, social service, sportanläggningar, kultur, vägar och parker etc.

Skatten betalas av den som bor på adressen den 1 januari innevarande år. Debitering av skatten sker under hösten och brukar förfalla i november/december. Storleken på skatten beräknas på lägenhet/fastighets storlek, bekvämligheter, om man har havsutsikt etc. Ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/fastigheten ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer vilken procentsats som ska gälla vid beräkning av skatten.

När man köper fastighet i Frankrike så lämnar mäklaren upplysningar om hur stor skatten var föregående år.  Vid köp av en lägenhet/fastighet under året, avräknas skatten proportionellt till tidpunkten för övertagandet. Notarien sköter detta vid betalning av köpeskillingen.

Hyr man lägenhet på långtidskontrakt, är det hyresgästen som betalar denna skatt.

TV-avgiften, ca 140 €/år, läggs också på denna skatt. Har man inte TV kan man bli befriad från avgiften.

Taxe d´habitation ska stegvis tas bort för primärboende för att helt försvinna år 2020. 80% av de franska hushållen berörs, beroende på hushållets inkomster. Reformen gäller för närvarande inte fritidsbostäder där man fortsatt betalar skatten fram till 2020 och det är oklart om även semesterbostäder kommer att skattebefrias efter 2020. Kommunerna har fått möjlighet att öka taxe d’habitation kraftigt i populära områden där det finns många semesterlägenheter. Varje kommun beslutar i budgetarbetet som sker under våren. 

Mer om lokala skatter hittar du via länken https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N206