Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Skatt & deklaration

Här lägger vi in allmän information om fransk inkomst- och förmögenhetsskatt, deklaration och lokala skatterna taxe foncière och taxe d'habitation, samt aktuella artiklar från Rivieranytt. Hittar du inte svar på vad du söker så hänvisar vi till våra kontakter som är experter på området, som du hittar under Din franska vardag / Kontakter och länkar.

 

Skatta i Sverige eller Frankrike

Länge har det varit oklart om exakt hur länge och under vilka omständigheter svenskar boende utomlands får vistas i Sverige utan att anses vara ”obegränsat skattskyldiga” i Sverige. Nu har Högsta Förvaltnings-domstolen precis kommit med ett prejudicerande domslut baserat på en fråga om vistelsetid från en utlandsboende. Domstolen är den högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna med huvuduppgiften är att skapa prejudikat, vägledande avgöranden. Läs mer här.

Deklaration 2020

Deklarationsskyldig i Frankrike är den som:

 • har sin permanenta bostad i Frankrike
 • har sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Frankrike
 • utan att vara bosatt, i Frankrike har inkomster från Frankrike och/eller skattepliktig förmögenhet i Frankrike

Inkomstdeklaration ska lämnas oavsett inkomsternas storlek

Förmögenhetsdeklarataion lämnas om nettoförmögenheten den 1 januari 2020 översteg 1,3 miljoner euro.

Deklaration ska göras på skatteverkets hemsida impots.gouv.fr

Det är numera obligatoriskt att deklarera via Internet på www.impots.gouv.fr oavsett belopp. Här hittar du även anvisningar för hur man deklarerar. Du skapar ett eget konto för dina egna sidor via följande länk https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP och anger huruvida du önskar få deklaration, skatteavi m.m. per post eller elektroniskt. Följande uppgifter behövs för att skapa ett konto:

 1. Numéro fiscal (skattenummer, finns på föregående års slutskattebesked, avis d’impôt )
 2. Revenu fiscal de référence (finns på din inkomstskatteavi)
 3. Numéro d'acces en ligne (finns på din deklarationsblankett)

På dessa sidor deklarerar man och här samlas alla dokument rörande skatter, gamla deklarationer, skattsedlar etc. Inte minst kan man följa sina betalningar, skatteverkets preliminärdebiteringar och även ändra den procentsats som skatteverket tillämpar på inkomsterna.

En praktisk informationsbroschyr för deklarationen 2020 (inkomståret 2019) finns på skattemyndighetens hemsida.

Ungantag från att deklarera via internet gäller i tre fall, där deklarationen kan lämnas in i pappersformat:

 1. Du som deklarerar för första gången i Frankrike måste lämna in deklarationen på papper.
 2. Avsaknad av internet eller mobiltäckning.
 3. Personliga hinder att använda deklarationstjänsten korrekt.

Deklarationsblanketter kommer att kunna laddas ner från skattemyndighetens hemsida när deklarationsperioden startat. 

Viktiga datum:

Deklarationsperioden är från slutet av april till början av juni. Sista datum varierar beroende på vilket departement man tillhör och om deklaration sker per internet eller på papper. Till följd av den exceptionella situationen som råder med anledning av coronaviruset har datumen skjutits upp två veckor:

 • 20 april, startdatum för deklaration via Internet
 • 12 juni sista datum för att lämna in deklaration på papper (den som deklarerade på papper 2019 får deklarationsblanketten hemskickad per post mellan 20 april fram till mitten av maj)
 • Slutdatum för deklaration via Internet mellan den 4 och 11 juni, beroende på vilket departement man tillhör.

Departement 01-19 (inklusive Alpes Maritimes och den som är bosatt i utlandet): 4 juni (innan midnatt)
Departement 20-49: 8 juni (innan midnatt)
Departement 50-974/976 (inklusive Le Var): 11 juni (innan midnatt)

Deklarationsblanketter

 1. Huvudblanketten 2042 - ska fyllas i av alla (tillgänglig för allmänheten i slutet av april)
 2. Blankett 2047 - bilaga för deklaration av utländska (icke-franska) inkomster/pensioner
 3. Blankett 2042 RICI - bilaga för skattereduktion (donationer, emploi à domicile m.m)

Även andra bilagor, såsom 2074 för reavinst av lös egendom, 2044 för hyresinkomster osv., kan komma i fråga.

För den som ska deklarera på papper kan blanketterna laddas ned via skattemyndighetens sida här. Den som deklarerar via Internet får upp en lista där man kan klicka i vilka blanketter deklarationen ska innehålla.

Valutakurser att använda i deklarationen

Alla belopp i deklarationen anges i euro. Inkomster i annan valuta räknas om enligt den kurs som noterades i Paris då inkomsten kom in.
Många använder dock genomsnittskursen, som enligt Sveriges Riksbank, för 2019 är:

 • 1 € = 10,5892 SEK
 • 1 SEK = 0,094 €

Din skatteavi kommer att tillhandahållas under dina sidor (espace particulier) hos skattemyndigheten mellan slutet av juli och början av september 2020.

Läs mer om deklarationen 2020 i Åke Almroths artikel i Rivieranytt 2 2020 (obs! att deklarationsdatumen har ändrats).

 

Hur mycket ska jag betala & beräkningsprogram

Skattesatser 2020

I år sänks inkomstskatten i det lägre skiktet från 14% till 11%.

upp till 10 064 €

0 %

10 065 € - 25 659 €

11 %

25 660 €73 369 €

30 %

73 370 € - 157 806 €

41 %

Över 157 807 €

45 %

Beräkningsprogram för inkomstskatt, boendeskatt, effekten av skattesänkning och preliminärskatt finns på https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs

 

Information på engelska kan du till viss del hitta på skattemyndighetens hemsida via följande länk: https://www.impots.gouv.fr/portail/international.

 

Mer om skatt i Rivieranytt:

 

Lokala skatter 

Taxe Foncière (fastighetsskatt)

Taxe Foncière är en lokal fastighetsskatt till kommunen, regionen och departementet som ska finansiera service och anläggningar till områdets invånare. Här ingår också sophämtning.

Skatten betalas årligen av ägaren av lägenheten/fastigheten. Avräkningsdag är den första januari och man delar inte denna skatt proportionellt vid köp.

Ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/fastigheten ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer sedan vilken procentsats som ska tillämpas.

Skatten skickas ut i september och ska erläggas i oktober månad.

Taxe d’habitation (boendeskatt)

Taxe d’habitation är en lokal boendeskatt till kommunen, regionen och departementet. Den ska finansiera skolor, social service, sportanläggningar, kultur, vägar och parker etc.

Skatten betalas av den som bor på adressen den 1 januari innevarande år. Debitering av skatten sker under hösten och brukar förfalla i november/december. Storleken på skatten beräknas på lägenhet/fastighets storlek, bekvämligheter, om man har havsutsikt etc. Ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/fastigheten ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer vilken procentsats som ska gälla vid beräkning av skatten.

När man köper fastighet i Frankrike så lämnar mäklaren upplysningar om hur stor skatten var föregående år.  Vid köp av en lägenhet/fastighet under året, avräknas skatten proportionellt till tidpunkten för övertagandet. Notarien sköter detta vid betalning av köpeskillingen.

Hyr man lägenhet på långtidskontrakt, är det hyresgästen som betalar denna skatt.

TV-avgiften, ca 150 €/år, läggs också på denna skatt. Har man inte TV kan man bli befriad från avgiften.

Taxe d’habitation för permanentbostäder slopas under 2020 helt för cirka 80 % av hushållen. Men det gäller endast permanentbostäder och är avhängigt den deklarerade inkomsten. Överstiger inkomsten 27 706 euro för ensamstående, 1 andel, eller 44 124 euroför ett hushåll med 2 andelar får man fortsätta att betala - https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation-pour-2020

Taxe d’habitation för sekundärbostäder finns kvar fullt ut och i vissa kommuner med ansträngd bostadsmarknad har kommunerna dessutom rätt att ta ut extra skatt.

Mer om lokala skatter hittar du via länken https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N206

Här lägger vi in allmän information om fransk inkomst- och förmögenhetsskatt, deklaration och lokala skatterna taxe foncière och taxe d'habitation, samt aktuella artiklar från Rivieranytt. Hittar du inte svar på vad du söker så hänvisar vi till våra kontakter som är experter på området, som du hittar under Din franska vardag / Kontakter och länkar.

 

Skatta i Sverige eller Frankrike

Länge har det varit oklart om exakt hur länge och under vilka omständigheter svenskar boende utomlands får vistas i Sverige utan att anses vara ”obegränsat skattskyldiga” i Sverige. Nu har Högsta Förvaltnings-domstolen precis kommit med ett prejudicerande domslut baserat på en fråga om vistelsetid från en utlandsboende. Domstolen är den högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna med huvuduppgiften är att skapa prejudikat, vägledande avgöranden. Läs mer här.

Deklaration 2020

Deklarationsskyldig i Frankrike är den som:

 • har sin permanenta bostad i Frankrike
 • har sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Frankrike
 • utan att vara bosatt, i Frankrike har inkomster från Frankrike och/eller skattepliktig förmögenhet i Frankrike

Inkomstdeklaration ska lämnas oavsett inkomsternas storlek

Förmögenhetsdeklarataion lämnas om nettoförmögenheten den 1 januari 2020 översteg 1,3 miljoner euro.

Deklaration ska göras på skatteverkets hemsida impots.gouv.fr

Det är numera obligatoriskt att deklarera via Internet på www.impots.gouv.fr oavsett belopp. Här hittar du även anvisningar för hur man deklarerar. Du skapar ett eget konto för dina egna sidor via följande länk https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP och anger huruvida du önskar få deklaration, skatteavi m.m. per post eller elektroniskt. Följande uppgifter behövs för att skapa ett konto:

 1. Numéro fiscal (skattenummer, finns på föregående års slutskattebesked, avis d’impôt )
 2. Revenu fiscal de référence (finns på din inkomstskatteavi)
 3. Numéro d'acces en ligne (finns på din deklarationsblankett)

På dessa sidor deklarerar man och här samlas alla dokument rörande skatter, gamla deklarationer, skattsedlar etc. Inte minst kan man följa sina betalningar, skatteverkets preliminärdebiteringar och även ändra den procentsats som skatteverket tillämpar på inkomsterna.

En praktisk informationsbroschyr för deklarationen 2020 (inkomståret 2019) finns på skattemyndighetens hemsida.

Ungantag från att deklarera via internet gäller i tre fall, där deklarationen kan lämnas in i pappersformat:

 1. Du som deklarerar för första gången i Frankrike måste lämna in deklarationen på papper.
 2. Avsaknad av internet eller mobiltäckning.
 3. Personliga hinder att använda deklarationstjänsten korrekt.

Deklarationsblanketter kommer att kunna laddas ner från skattemyndighetens hemsida när deklarationsperioden startat. 

Viktiga datum:

Deklarationsperioden är från slutet av april till början av juni. Sista datum varierar beroende på vilket departement man tillhör och om deklaration sker per internet eller på papper. Till följd av den exceptionella situationen som råder med anledning av coronaviruset har datumen skjutits upp två veckor:

 • 20 april, startdatum för deklaration via Internet
 • 12 juni sista datum för att lämna in deklaration på papper (den som deklarerade på papper 2019 får deklarationsblanketten hemskickad per post mellan 20 april fram till mitten av maj)
 • Slutdatum för deklaration via Internet mellan den 4 och 11 juni, beroende på vilket departement man tillhör.

Departement 01-19 (inklusive Alpes Maritimes och den som är bosatt i utlandet): 4 juni (innan midnatt)
Departement 20-49: 8 juni (innan midnatt)
Departement 50-974/976 (inklusive Le Var): 11 juni (innan midnatt)

Deklarationsblanketter

 1. Huvudblanketten 2042 - ska fyllas i av alla (tillgänglig för allmänheten i slutet av april)
 2. Blankett 2047 - bilaga för deklaration av utländska (icke-franska) inkomster/pensioner
 3. Blankett 2042 RICI - bilaga för skattereduktion (donationer, emploi à domicile m.m)

Även andra bilagor, såsom 2074 för reavinst av lös egendom, 2044 för hyresinkomster osv., kan komma i fråga.

För den som ska deklarera på papper kan blanketterna laddas ned via skattemyndighetens sida här. Den som deklarerar via Internet får upp en lista där man kan klicka i vilka blanketter deklarationen ska innehålla.

Valutakurser att använda i deklarationen

Alla belopp i deklarationen anges i euro. Inkomster i annan valuta räknas om enligt den kurs som noterades i Paris då inkomsten kom in.
Många använder dock genomsnittskursen, som enligt Sveriges Riksbank, för 2019 är:

 • 1 € = 10,5892 SEK
 • 1 SEK = 0,094 €

Din skatteavi kommer att tillhandahållas under dina sidor (espace particulier) hos skattemyndigheten mellan slutet av juli och början av september 2020.

Läs mer om deklarationen 2020 i Åke Almroths artikel i Rivieranytt 2 2020 (obs! att deklarationsdatumen har ändrats).

 

Hur mycket ska jag betala & beräkningsprogram

Skattesatser 2020

I år sänks inkomstskatten i det lägre skiktet från 14% till 11%.

upp till 10 064 €

0 %

10 065 € - 25 659 €

11 %

25 660 €73 369 €

30 %

73 370 € - 157 806 €

41 %

Över 157 807 €

45 %

Beräkningsprogram för inkomstskatt, boendeskatt, effekten av skattesänkning och preliminärskatt finns på https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs

 

Information på engelska kan du till viss del hitta på skattemyndighetens hemsida via följande länk: https://www.impots.gouv.fr/portail/international.

 

Mer om skatt i Rivieranytt:

 

Lokala skatter 

Taxe Foncière (fastighetsskatt)

Taxe Foncière är en lokal fastighetsskatt till kommunen, regionen och departementet som ska finansiera service och anläggningar till områdets invånare. Här ingår också sophämtning.

Skatten betalas årligen av ägaren av lägenheten/fastigheten. Avräkningsdag är den första januari och man delar inte denna skatt proportionellt vid köp.

Ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/fastigheten ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer sedan vilken procentsats som ska tillämpas.

Skatten skickas ut i september och ska erläggas i oktober månad.

Taxe d’habitation (boendeskatt)

Taxe d’habitation är en lokal boendeskatt till kommunen, regionen och departementet. Den ska finansiera skolor, social service, sportanläggningar, kultur, vägar och parker etc.

Skatten betalas av den som bor på adressen den 1 januari innevarande år. Debitering av skatten sker under hösten och brukar förfalla i november/december. Storleken på skatten beräknas på lägenhet/fastighets storlek, bekvämligheter, om man har havsutsikt etc. Ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/fastigheten ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer vilken procentsats som ska gälla vid beräkning av skatten.

När man köper fastighet i Frankrike så lämnar mäklaren upplysningar om hur stor skatten var föregående år.  Vid köp av en lägenhet/fastighet under året, avräknas skatten proportionellt till tidpunkten för övertagandet. Notarien sköter detta vid betalning av köpeskillingen.

Hyr man lägenhet på långtidskontrakt, är det hyresgästen som betalar denna skatt.

TV-avgiften, ca 150 €/år, läggs också på denna skatt. Har man inte TV kan man bli befriad från avgiften.

Taxe d’habitation för permanentbostäder slopas under 2020 helt för cirka 80 % av hushållen. Men det gäller endast permanentbostäder och är avhängigt den deklarerade inkomsten. Överstiger inkomsten 27 706 euro för ensamstående, 1 andel, eller 44 124 euroför ett hushåll med 2 andelar får man fortsätta att betala - https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation-pour-2020

Taxe d’habitation för sekundärbostäder finns kvar fullt ut och i vissa kommuner med ansträngd bostadsmarknad har kommunerna dessutom rätt att ta ut extra skatt.

Mer om lokala skatter hittar du via länken https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N206