Tennis

 

Motionsspelare är välkomna till dubbelspel torsdagar ”udda veckor” i Antibes. Tanken är att alla tennis och padelintresserade oavsett färdighet ska träffas under gemytliga och enkla former för att hitta jämbördiga spelpartners.